Berichten

Spaarloonregeling

Omgaan met verschillen in de klas

Koppeling Onderwijsvacaturebank.nl en Werk.nl

Extra geld voor schoolleiders kleine basisscholen

Bedragen ZKOO-tegemoetkoming

Vereenvoudiging registratie thuiswerkuren onderwijspersoneel

Onderwijsassistenten

Schoolwijzer

Belastingen op de website van OCW

Nog geen overleg over onderwijs-CAO

Eerste resultaten veldbenadering lumpsum

Naar gedeelde medezeggenschap