Berichten

Kerndoelen speciaal onderwijs

Brede evaluatie WSNS en lgf levert weinig op

Startbalans PO

Functiebeschrijving Integraal schoolleider DB

Convenant beloning schoolleider primair onderwijs

Brochure managementstatuut

Brochure Goed Besteed

Impressie conferentie ‘Zo is het verantwoord’ op 25 april 2005

Lumpsumbeleidsmeter

Flankerend beleid lumpsum

Arbeidstijdenwet en registratie van werktijden

Procedure ziekte en arbeidsongeschiktheid na 1 april 2002