Berichten

Arbo platform Nederland – Primair Onderwijs

Prognoses maken voor aanvraag

Vrijwillige ouderbijdrage

Aanvragen onderdelen

Sponseringsconvenant PO en VO

Basisdocument (toelichting) sponsoring

Verslag Stuurgroep Autonomie en Deregulering

Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP en Loyalis)

Schoolbudget Ontwikkeling en Ondersteuning

Salarisschalen

Leeftijdsbewust personeelsbeleid pure noodzaak (ABP)

Model jaarplan medezeggenschapsraad