Berichten

Vervangingsprotocol

Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds moeilijker. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moeten worden, is het verstandig in een vervangingsprotocol aan te geven welke stappen men neemt in het geval een leerkracht zich ziek meldt. Het is verstandig om het vervangingsprotocol op bestuursniveau op te stellen. Het voordeel hiervan is dat elke directeur weet wat hij/zij moet doen en dat alle scholen binnen het bestuur ook op dezelfde wijze handelen. U kunt het protocol (of een...

Vernieuwde site Vf/Pf

Iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs en te maken heeft met personeels-, arbo- of verzuimbeleid en reïntegratiebeleid, kan een beroep doen op de vernieuwde website van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het onderwijs. De site biedt nieuwe mogelijkheden zoals een discussieforum en on line ervaringen uitwisselen. Tien maal per jaar verschijnt er ook een nieuwsbrief over het onderwijs. Daarnaast biedt de site ook toegang tot een aantal diensten en functionaliteiten...

Verklaring van goed gedrag

Alvorens een benoeming definitief wordt moet een school eerst een verklaring van goed gedrag vragen van de beoogde werknemer. Zonder zo'n verklaring is iemand niet benoembaar in het onderwijs. Sinds 1 januari 2000 geldt het voorschrift dat een verklaring van goed gedrag van een nieuw personeelslid niet ouder mag zijn dan 6 maanden. Vroeger was deze termijn twee jaar. De termijn is verkort naar aanleiding van de Wet ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het...

Onderwijsassistenten

Op deze pagina vindt u informatie voor het aanstellen van onderwijsassistenten in de school Bekostiging van assistenten Het ministerie stimuleert de aanstelling van onderwijsassistenten als antwoord op de hoge werkdruk en het personeelstekort in het basis- en speciaal onderwijs. De aanstelling van assistenten kan uit de normale formatie (uitbreidingen in het kader van Groepsgrootte en Kwaliteit), uit het schoolbudget voor O&O en indien relevant voor de zorgverbreding, uit...

Sterke verhalen – AVS-congres 2005 op 8 april 2005

In 2005…bestaat de Algemene Vereniging Schoolleiders tien jaar.Daarom krijgt het tiende AVS-congres dit jaar een feestelijk tintje. Sterke verhalen Dat is de rode draad tijdens het jubileumcongres van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Op vrijdag 8 april 2005 zijn alle leidinggevenden in het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs weer van harte welkom in NBC De Blokhoeve in Nieuwegein. ‘Sterke verhalen’ is een goed thema - zo blijkt in ieder geval uit het enthousiasme...