Berichten

Model jaarplan MR

Gebruik dit model om zelf elk jaar een jaarplan voor de medezeggenschapsraad te maken. Downloads Model jaarplan medezeggenschapsraad (DOC) Model jaarplan medezeggenschapsraad...

Model reglement MR

Model van een reglement voor de medezeggenschapsraad. Zelf aan te passen en in te vullen. Downloads Model reglement Medezeggenschapsraad DOC Model reglement Medezeggenschapsraad...

Bedragen ZKOO-tegemoetkoming

De tegemoetkomingen per maand zoals die gelden vanaf 1 april 2003 voor (mede-)betrokkenen (bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b resp. eerste lid onder, ZKOO): EUR 76,26 (was EUR 67,59) voor één medebetrokkene kind jonger dan 16 jaar (bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c2, ZKOO): EUR 38,13 (was EUR 33,79) voor medebetrokkene kinderen tussen 16 jaar respectievelijk 18 en 27 jaar (bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c3 tot en met c5, ZKOO): EUR 48,83 (was EUR 39,49)...

Extra geld voor schoolleiders kleine basisscholen

Minister tekent convenant Minister Van der Hoeven heeft op 13 oktober haar handtekening gezet onder een convenant over de beloning van schoolleiders in het basisonderwijs. Zij trekt extra geld uit voor drieduizend kleine basisscholen. Hiermee wordt bijvoorbeeld een hogere salarisschaal (DB) mogelijk. Een opsteker voor de AVS, die zich al jaren inzet voor en aandringt op verbetering van deze positie. In 2004 en 2005 is er per kalenderjaar 13 miljoen euro en vanaf 2006 is er 15 miljoen...

Spaarloonregeling

Met de spaarloonregeling kan uw werkgever u een extra beloning geven, ook als er eigenlijk geen ruimte is voor een salarisverhoging. Uw werkgever houdt een spaarbedrag in van uw bruto-inkomen. U betaalt daardoor over dit bedrag geen belasting en sociale premies. Hoe werkt de regeling? Uw werkgever houdt een spaarbedrag in van uw bruto-inkomen. Hij kan bijvoorbeeld inhouden van: het maandsalarishet vakantiegeldeen gratificatie Dit spaarbedrag stort uw werkgever op een speciale...

Vervangingsprotocol

Het vinden van vervangers bij ziekte wordt steeds moeilijker. Omdat er vaker naar andere oplossingen gezocht moeten worden, is het verstandig in een vervangingsprotocol aan te geven welke stappen men neemt in het geval een leerkracht zich ziek meldt. Het is verstandig om het vervangingsprotocol op bestuursniveau op te stellen. Het voordeel hiervan is dat elke directeur weet wat hij/zij moet doen en dat alle scholen binnen het bestuur ook op dezelfde wijze handelen. U kunt het protocol (of een...

Koppeling vacaturewebsites

Scholen kunnen sinds kort via de Onderwijsvacaturebank hun vacature(s) direct plaatsen op de vacaturebank van CWI: www.werk.nl. Het Participatiefonds en CWI hebben afspraken gemaakt om beide vacaturebanken aan elkaar te koppelen. Scholen vergroten zo de kans op het vinden van de juiste kandidaat. Als een school een nieuwe vacature plaatst op www.onderwijsvacaturebank.nl, krijgt deze voortaan de vraag gesteld of de school die vacature ook wil plaatsen op de vacaturebank van de Centra voor...

Vernieuwde site Vf/Pf

Iedereen die werkzaam is in het primair onderwijs en te maken heeft met personeels-, arbo- of verzuimbeleid en reïntegratiebeleid, kan een beroep doen op de vernieuwde website van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het onderwijs. De site biedt nieuwe mogelijkheden zoals een discussieforum en on line ervaringen uitwisselen. Tien maal per jaar verschijnt er ook een nieuwsbrief over het onderwijs. Daarnaast biedt de site ook toegang tot een aantal diensten en functionaliteiten...

Verlofregelingen Wet Arbeid en Zorg

Werknemers weten nog te weinig van de mogelijkheden die de Wet arbeid en zorg biedt om bij bijzondere omstandigheden verlof op te nemen. Door meer voorlichting moet de werking van de wet worden verbeterd. De Wet Arbeid en Zorg omvat een aantal verlofregelingen dat het werknemers makkelijker maakt om werk en privé beter te combineren. Ook werkgevers hebben baat bij deze regelingen. Meer keuzevrijheid voor werknemers om werk, gezinsleven en vrije tijd beter met elkaar in balans te brengen,...

Omgaan met verschillen in de klas

Dit is de titel van een brochure die WSNS+ onlangs heeft uitgegeven. In deze handreiking zet onderzoeker en onderwijskundige Cor Meijer enkele feiten op een rij die belangrijk zijn bij de vormgeving van inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs wordt gekenmerkt door het streven kinderen een onderwijsomgeving te bieden die aansluit bij de eigen ontwikkeling. Bij het omgaan met verschillen tussen leerlingen is de attitude van leerkrachten cruciaal. De brochure belicht vijf succesvolle...

Onderwijsassistenten

Op deze pagina vindt u informatie voor het aanstellen van onderwijsassistenten in de school Bekostiging van assistenten Het ministerie stimuleert de aanstelling van onderwijsassistenten als antwoord op de hoge werkdruk en het personeelstekort in het basis- en speciaal onderwijs. De aanstelling van assistenten kan uit de normale formatie (uitbreidingen in het kader van Groepsgrootte en Kwaliteit), uit het schoolbudget voor O&O en indien relevant voor de zorgverbreding, uit...

Sterke verhalen – AVS-congres 2005 op 8 april 2005

In 2005…bestaat de Algemene Vereniging Schoolleiders tien jaar.Daarom krijgt het tiende AVS-congres dit jaar een feestelijk tintje. Sterke verhalen Dat is de rode draad tijdens het jubileumcongres van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Op vrijdag 8 april 2005 zijn alle leidinggevenden in het basis-, speciaal basis- en speciaal onderwijs weer van harte welkom in NBC De Blokhoeve in Nieuwegein. ‘Sterke verhalen’ is een goed thema - zo blijkt in ieder geval uit het enthousiasme...