Berichten

82% akkoord met cao

Met 82% positieve stemmen laten AVS-leden in de onlangs gehouden ledenraadpleging weten in te stemmen met het onderhandelaarsakkoord voor de nieuwe CAO PO 2023-2024. ...

Werkgeluk sleutel tot behoud leerkrachten

“Werkgeluk is een belangrijke voorspeller voor het behoud van onderwijsprofessionals”, zegt Paul Baan, oprichter van Klassewerkplek en trainer van de Masterclass werkgeluk. “Er is minder verzuim, minder verloop en leerlingen presteren beter.” Wat zijn nu de belangrijkste tips voor schoolleiders om dat werkgeluk te verhogen? “Allereerst mensgericht leiderschap. Geen enkele professional wil werken in een omgeving waar je inbreng er niet toe doet en je gezien wordt als een...

AVS partner van Expertisepunt digitale geletterdheid

In het najaar van 2023 wordt het Expertisepunt digitale geletterdheid gelanceerd. Het expertisepunt brengt vraag en aanbod rondom digitale geletterdheid voor po, vo, so, mbo en lerarenopleidingen bij elkaar. Het ministerie van OCW heeft Kennisnet en SLO gevraagd om het Expertisepunt op te zetten. AVS is één van de onderwijspartners die betrokken is in de oprichting. Het Expertisepunt helpt scholen om de professionaliteit van leraren en schoolleiders te versterken. Het verbindt partijen...

Extra afnameweek voor digitale doorstroomtoets

Demissionair minister Paul biedt scholen een extra week om de doorstroomtoets digitaal af te nemen. Eerder pleitten AVS en de PO-Raad voor het toevoegen van een extra afnameweek. AVS is blij met de praktische tegemoetkoming aan de bezwaren uit de onderwijspraktijk. Minister Paul geeft aan dat het belangrijk is dat leerlingen op tijd en op een goede manier in groep 8 de doorstroomtoets kunnen maken. Tegelijkertijd is er begrip voor het feit dat kinderen in het zuiden van het land willen...

Breng zorg dichterbij school

Hoe krijgen scholen sneller passende zorg bij ondersteuningsvragen? Hierover was in het voorjaar een motie ingediend door de Kamerleden Kwint en Westerveld. Daarover ging AVS onlangs in gesprek met ambtenaren van het team Passend Onderwijs van het ministerie. Lid van de AVS-commissie Onderwijskwaliteit Huub van der Wal en AVS-beleidsadviseur Lambert van der Ven namen deel aan dit gesprek, waarin zij deze motie verder verkenden. Zo spraken zij over de herkenbaarheid van de motie, ervaringen...

Estlandse schooldirecteuren op bezoek bij AVS

Op woensdag 20 september waren er 21 schoolleiders uit Estland op bezoek bij AVS. Het schoolleiderstekort is ook in Estland een urgent vraagstuk. AVS ging hierover het gesprek aan. Medewerkers Frank Koelen en Lianne ter Steeg brachten samen met de 21 schoolleiders uit Estland een bezoek aan basisschool De Kwikstaart in Uithoorn. Schoolleider Boudewijn van Stuijvenberg vertelde enthousiast over het onderwijs op de Kwikstaart en de samenwerking binnen Brede School Legmeer. Daarna volgde een...

AVS wil af van hapsnapbeleid

Meer structureel geld, geen hapsnapbeleid en een heldere, stevige aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs. Het is prachtig dat er in de Rijksbegroting ruim 300 miljoen euro meer geïnvesteerd wordt in onderwijs. Maar met die losse subsidies los je volgens AVS niet de fundamentele problemen op, waarmee Nederland nu te maken heeft. Als je structurele problemen wilt aanpakken, heb je structurele middelen nodig. Klaar! Het leraren- en schoolleiderstekort, de dalende leerprestaties met...

Vorder een deel van je contributie terug!

Conform de CAO PO kun je als lid een deel van het persoonlijk deel van de contributie terugvorderen door uiterlijk 1 november een verklaring in te leveren bij je werkgever, die verplicht is aan de regeling mee te werken. Het formulier kun je hieronder downloaden. Update je contactgegevens Ben je aan de slag gegaan bij een nieuw bestuur of op een nieuwe school? Heb je een ander telefoonnummer of ben je verhuisd? Wil je a.u.b. je contactgegevens actueel maken (en houden) via mijnavs.nl?...

AVS in debat op Prinsjesdag

Een (langjarig) politiek commitment op doelen en aanpak is met een schoolleiderstekort van bijna 14 procent actueler dan ooit. Dé reden voor AVS om aan te sluiten bij het Prinsjesdagdebat in Den Haag. ...

AVS spreekt minister over doorstroomtoets

Minister Paul gaat op korte termijn in gesprek met betrokken partijen, waaronder AVS, om een volledig beeld te krijgen welke zorgen er leven in het primair onderwijs over de planning van de doorstroomtoets medio februari 2024. De minister wil zicht krijgen op de dilemma’s die er zijn rondom de planning van die toets. Met name in het Zuiden van het land zijn er veel reacties gekomen, omdat de doorstroomtoets gepland is in de periode dat het Carnavalsfeest wordt gevierd. De minister...

Onderhandelaars-akkoord PO: 10% loonstijging

In het kader van de nieuwe cao-po is er een onderhandelaarsakkoord bereikt. Belangrijkste punten zijn een salarisverhoging van 10%, een eenmalige uitkering in november 2023 en speciale aandacht voor gerichte begeleiding van startende schoolleiders. ...

14 november: themabijeenkomst Vitaliteit & Gezondheid

Zet in je agenda! Wil je in je laatste werkzame jaren je fysieke en mentale balans in orde hebben? Geef je dan op voor de themabijeenkomst ‘vitaliteit & gezondheid’ op dinsdagmiddag 14 november, georganiseerd door de AVS-commissie Duurzaam Vitaal in samenwerking met het Vervangingsfonds. In actieve werkvormen, zoals gesprekken met andere deelnemers, krijg je inzicht en inspiratie zodat je weet welke stappen je kunt zetten om fysiek en mentaal gezond te blijven. Je kunt de...