Berichten

Onderwijsinspectie doet groot onderzoek naar gevolgen coronacrisis

Peiling schrijfvaardigheid: niet alle leerlingen halen fundamenteel niveau 1F

Schoolbesturen ervaren drempels bij subsidieregeling ventilatie

Internetconsultatie amvb’s vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs

Onderwijsmedewerker vaker betrokken bij seksuele intimidatie en seksueel misbruik

Nieuwe datum invoering Modernisering Participatiefonds bekend

Nieuwe wet vrijwillige ouderbijdrage per 1 augustus 2021

Uitvoeringsperiode Subsidieregeling inhaal- en ontwikkelprogramma’s verlengd

Manifest sociale partners onderwijs structureel 900 miljoen voor dichten loonkloof po en vo