Berichten

Wel schoolkamp en musical, geen schoolreisjes

Veel vraag naar subsidie ventilatie op scholen

Tweede Kamer stemt in met afschaffen lerarenregister

Monitoring sociale veiligheid in schooljaar 2020-2021 weer verplicht

Protocol Voortgezet Speciaal Onderwijs geactualiseerd

Digitale Onderwijsverlatersdag zet aan tot nadenken over (vitale) leven na pensioen

Platform Kindcentra blij met SER-advies Een kansrijke start voor alle kinderen

Nieuw Programma van Eisen Frisse Scholen

Winnaars Vakkanjers Explorer 2021: leerlingen van de Populier uit Den Haag.

WWF prijst leerlingen om oplossingen rond mens-dierconflict

Mondkapjes in de school Alexandra_Koch via Pixabay

Protocollen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs aangepast vanwege versoepelingen

Publicatie over schooltijden geactualiseerd

#steunpubliekesectornu overhandigt Witboek aan Tweede Kamer