Berichten

9 mei: finale Nationale Onderwijsprijs

Rekenvoorbeelden onderhandelaarsakkoord

Vragen en antwoorden naar aanleiding van het onderhandelaarsakkoord

Meet-up met inspirerende spreker voor jonge en startende schoolleiders

Hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19

Herregistratiewaarde achteraf laten vaststellen

Week van de Burgerschap: 16-20 mei

Nieuwe handreiking onderwijs aan Oekraïense kinderen

Betere informatie richting ouders over vrijwillige ouderbijdrage

Peiling ministerie OCW over coronamaatregelen in onderwijs

Overzicht verlofvormen CAO PO 2021