Berichten

Website SLO Nationaal Programma Onderwijs

95 procent van de scholen heeft nog geen zelftests ontvangen

Dekkingsgraad ABP hoger, maar vooruitzicht blijft onzeker

’Brede brugklas en doorlopende leerlijnen bieden voordelen’

Goede onderwijshuisvesting is randvoorwaarde voor kwalitatief goed onderwijs

Sterke loonsverhogingen in het onderwijs

Protocollen coronavirus aangepast

Half miljoen kinderen krijgen een boek cadeau

Werkdrukmiddelen schooljaar 2021-2022

Scholen kunnen zich aanmelden voor LVS-project NCO

Samenwerking tussen leraren, leerlingen en ouders is veranderd door afstandsonderwijs