Berichten

Onderteken het manifest Werkgeluk

Whitepaper AVS: 'werken vanuit visie en talenten' Van 25 t/m 29 september is de Week van het Werkgeluk. AVS roept schoolleiders én bestuurders op het manifest te tekenen op www.weekvanhetwerkgeluk.nl; maak werkgeluk belangrijk! Op woensdag 11 oktober organiseert AVS de masterclass over werkgeluk en onderwijskwaliteit. AVS publiceerde de whitepaper ‘werken vanuit visie en talenten'. ...

AVS tevreden over controversieel verklaarde onderwerpen

In de extra procedurevergadering van de vaste commissie voor OCW is besloten om drie onderwerpen controversieel te verklaren. Deze onderwerpen hebben geen betrekking op het primair onderwijs. AVS is tevreden met deze uitkomst. Onderwerpen die controversieel verklaard zijn, worden tot het aantreden van een nieuw kabinet niet in de Kamer behandeld. Eerder besliste de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid al dat het kinderopvangdossier niet controversieel wordt verklaard. De...

Carnavalsregio’s extra afnameweek doorstroomtoets

De AVS en de PO-Raad pleiten in een brief aan onderwijsminister Mariëlle Paul voor het toevoegen van een extra afnameweek aan de afnameperiode voor de doorstroomtoets. Beide organisaties ontvingen vele signalen uit het zuiden van het land dat de doorstroomtoets en carnaval op school zich niet laten combineren. Zowel de doorstroomtoets als carnaval/vastelaovend zijn belangrijke momenten voor leerlingen en hun ouders. Uit de leerlingen wordt bijvoorbeeld een prins en prinses met adjudanten...

Maak kennis met Ontwikkelkracht!

Op 1 november informatieve kick-off  Ontwikkelkracht is er voor schoolleiders en leraren in het primair en voortgezet onderwijs die de ontwikkeling van hun leerlingen en hun eigen vakmanschap willen versterken. Daarvoor kunnen scholen aanspraak maken opmiddelen uit het Nationaal Groeifonds. Een aantal scholen is dit jaar gestart met een pilot. AVS informeerde je eerder over deze ontwikkeling. Nu is het tijd om je uit te nodigen voor een kennismaking met het programma...

Denk mee met vernieuwde kerndoelen

SLO-congres op dinsdag 10 oktober Op dinsdag 10 oktober is het landelijke congres van SLO rondom de actualisatie van de kerndoelen. Schoolleiders PO en VO zijn bij dit congres van harte uitgenodigd om mee te denken over het beproeven van de kerndoelen in de praktijk en het verder uitwerken van de leerlijnen bij de kerndoelen Nederlandse Taal en Rekenen.   Het meewerken aan de actualisatie geeft je als schoolorganisatie een kans om integraal de kwaliteit van je onderwijskundig...

Doe mee aan de peiling formatie schooljaar 2023-2024

AVS nodigt alle po-schoolleiders in Nederland uit om deel te nemen aan de jaarlijkse peiling over de formatie tijdens de start van het schooljaar. Vorig jaar had 58 procent van de deelnemers aan onze peiling de formatie volledig op orde bij de start van het schooljaar. Omdat alle scholen zijn gestart, willen we graag weten hoe het er nu voorstaat. ...

AVS geeft workshop op WMS-congres

Op woensdag 15 november 2023 vindt het jaarlijkse WMS-congres plaats. Schoolleiders, besturen, onderwijspersoneel, ouders en leerlingen in het funderend onderwijs ontmoeten elkaar dit jaar in Amersfoort. Onderwijsgeschillen organiseert het congres voor de 17e keer, dit keer met alle belangenorganisaties in het onderwijs, waaronder AVS,  en heeft als thema: 'Medezeggenschap met elkaar'.  Dit jaar komt de keynote van Jitze Reeder. Er zijn drie workshoprondes en tussentijds en na...

Onderhandelingen CAO PO weer hervat

Terwijl velen van jullie hebben genoten van een welverdiende vakantie informeert AVS jullie over de actuele ontwikkelingen rondom de cao-onderhandelingen 2023. Inmiddels hebben we de eerste verkenning achter de rug. De intentie bij bonden en werkgevers in het PO en VO is om er zo snel mogelijk uit te komen en onze achterban binnen twee weken een mooi resultaat te kunnen voorleggen. In onze laatste nieuwsbrief (17 juli 2023) hebben wij gemeld dat tijdens de zomervakantie de...

Regels op een rij

AVS zet aan het begin van het nieuwe schooljaar voor jou een aantal zaken op een rij die anders zijn dan voorheen… Soms gaat het om kleine wijzigingen, en soms zijn de veranderingen groot. ...

Vragenlijst effecten NPO

Hoe gaat het met de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs op jouw school? Wat gaat goed en wat kan beter? Vul de periodieke vragenlijst van het ministerie van OCW in. Zo is het mogelijk te leren van het programma en bij te sturen indien nodig. Alle schoolleiders in het funderend onderwijs hebben de afgelopen periode daarom een uitnodiging ontvangen om de periodieke vragenlijst over het NP Onderwijs in te vullen. Je kunt de vragenlijst tot half september invullen. Heb je geen...

Webinar Evalueren en borgen NPO

Op woensdag 13 september Hoe zorg ik ervoor dat het tussentijds evalueren van interventies goed verloopt? Hoe stel ik zo nodig bij? Wat is mijn rol als schoolleider bij het evalueren en borgen van interventies in het kader van het NP Onderwijs? Dit soort vragen komen aan bod tijdens het webinar ‘evalueren en borgen van het NP Onderwijs’ dat OCW organiseert op woensdagmiddag 13 september om 15.00 uur. Dit webinar is gekoppeld aan de serie kwaliteitskaarten rondom de inzet van NPO-gelden...

Meer mogelijkheden tot ingrijpen bij ernstige misstanden

Op 1 augustus 2023 gaat de Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium in. De wet biedt meer mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige misstanden op scholen. De definitie van wanbeheer is uitgebreid en de wet maakt het mogelijk om een ‘spoedaanwijzing’ te geven. Burgerschap en veiligheid In het primair en voortgezet onderwijs is door de wet per 1 augustus 2023 sprake van wanbeheer als het bestuur handelt in strijd met de zorgplicht voor de veiligheid of handelt in strijd met de...