Berichten

Samenwerking tussen AVS en Nationale Academie voor Media en Maatschappij van start

De AVS wil een concrete bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs. Ook de Onderwijsraad constateerde onlangs in het advies ‘Een eigentijds curriculum’ (mei 2014) dat het bij de tijd houden van het onderwijs vooral een taak voor leraren en schoolleiders is. De AVS heeft daarom de samenwerking gezocht met de Nationale Academie voor Media & Maatschappij en de opleiding Trendprofessional Onderwijs opgenomen in het AVS-professionaliseringsaanbod. Tijdens de opleiding worden...

Subsidie Jeugdgezondheidszorg op scholen aanvragen tot 26 mei

Scholen in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen nog tot 26 mei subsidie aanvragen voor een kansrijk en vernieuwend project op gebied van versterking van de jeugdgezondheidszorg. De projecten moeten worden uitgevoerd in het schooljaar 2014-2015. Versterking Jeugdgezondheidszorg op en met scholen is onderdeel van het programma #Jeugdimpuls, dat mogelijk wordt gemaakt door het ministerie van VWS. Het gaat erom dat scholen, samen met anderen, werken aan...

Flinke daling voortijdig schoolverlaters

Steeds meer jongeren in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs halen hun diploma. Het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv’ers) is afgelopen schooljaar fors gedaald naar 27.950 jongeren, meldt het ministerie van OCW op basis van voorlopige cijfers. Dit is een daling van 8.300 jongeren ten opzichte van schooljaar 2011/2012. Met deze daling komt de kabinetsdoelstelling van 25.000 vsv’ers in 2016 in zicht. Het voortgezet onderwijs, waar de uitval vorig jaar voor het...

Maak van uw school een WEF-school!

  Weet u dat meer dan tachtig miljoen kinderen wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs en daardoor geen enkele kans in hun verdere leven? Miljoenen kinderen worden gedwongen tot kinderarbeid. Het World Education Forum (WEF) wil daar verandering in brengen. Het WEF is een wereld omspannend netwerk van scholen en onderwijsgevenden dat opkomt voor alle kinderen die geen of onvoldoende onderwijs kunnen volgen. Daartoe gaat het WEF regeringen over de hele wereld op hun verantwoordelijkheden...

Wel een deuk, maar geen dader (Centraal Beheer)

U stond keurig geparkeerd. Maar als u naar huis wilt, zit er een lelijke deuk in uw auto. De dader? Helaas onbekend. Wat zijn dan uw mogelijkheden om de schade toch vergoed te krijgen? Aankloppen bij Waarborgfonds...

Verkiezing leden verantwoordingsorgaan ABP

De AVS is op zoek naar leden voor het verantwoordingsorgaan van het ABP. Gepensioneerde en niet-gepensioneerde leden die affiniteit hebben met pensioenen, enige bestuurlijke ervaring en de bereidheid om tijd en energie in deze nevenactiviteit te stoppen kunnen zich kandidaat stellen.   Halverwege volgend jaar wijzigt de governance bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Aanleiding is de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen. Deze wet verplicht pensioenfondsen de geleding gepensioneerden...

Bijna 500 miljoen voor internationalisering Nederlands onderwijs

Nederlandse studenten, leerlingen uit het beroepsonderwijs, leraren en onderwijsinstellingen kunnen de komende zeven jaar ervaring op gaan doen in het buitenland. Hiervoor wordt ongeveer 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Nederland in het nieuwe Europese programma Erasmus+, meldt het ministerie van OCW. Via uitwisselingsprogramma’s, taalonderwijs en stages kunnen zowel studenten als leraren in het primair, voortgezet, middelbaar beroepswijs en het hoger onderwijs de benodigde kennis...

Verslag van de ledenraadvergadering van 11 december 2013

Hieronder treft u het verslag aan van de ledenraad vergadering van 11 december...