Digitale Denksessies

Als schoolleider ervaar je dagelijks wat er goed gaat of beter kan in het onderwijs. Jij weet als geen ander wat er speelt binnen de deuren van jouw school en daarbuiten. Ook beschik jij over de denkkracht om hierin een verschil te maken. Maar in de waan van de dag blijft er vaak weinig tijd over om na te denken over de toekomst van jouw school, het vakgebied of het onderwijs. Daarom is De Leiderschapsagenda in het leven geroepen.

Op 16 december willen we graag een verdiepingssessie houden op basis van een grove eerste analyse van de data. De sessie is op 16 december aanstaande van 16.00 tot uiterlijk 18.00 uur en met name bedoeld voor schoolleiders die eerder aan een Digitale Denksessie hebben deelgenomen.

Alle input wordt verwerkt in een Toekomstagenda. Die input wordt op 3 niveaus geanalyseerd:

  • Opbrengsten pré corona
  • Opbrengsten uit documentstudie (Staat van het onderwijs, Mc Kinsey rapport, de nieuwe Beroepsstandaard Schoolleiders, etc)
  • Opbrengsten uit de doorstart van het project Toekomstagenda Schoolleiders (waaronder dus deze ZOOMsessies)

Die Toekomstagenda wordt in het voorjaar 2021 aangeboden aan de minister en kan voor het ministerie helpen in de totstandkoming van nieuw beleid.

Dien jouw punt in

Haak aan en denk mee over een visie op de school van de toekomst tijdens en ná situaties zoals corona of het ‘nieuwe normaal’. Geef hierbij de ‘lessons learned’ van de afgelopen periode ruimte. Wat heb jij als schoolleiders dan nodig voor jezelf? Alle input samen vormt de Toekomstagenda Schoolleiders waarmee jij als individuele schoolleider invloed uit kunt oefenen op het beleid en je eigen visie en toekomst kunt vormgeven. Dien ook jouw input in.

Op de website kun je lezen wat andere schoolleiders hebben ingebracht en je kunt ook bijdragen waarderen met een duimpje. Samen vormt alle input een (dynamische) Toekomstagenda voor de komende jaren die ook met de minister besproken wordt.

Dien jouw punt in

Vraag van de week

In iedere AVS-nieuwsbrief staat 1 vraag centraal.

De vraag van deze week is:

Ik vind het belangrijk dat de begrippen ethiek en gespreid leiderschap, zoals ook beschreven in de geactualiseerde beroepsstandaard schoolleiders, een grote rol gaan spelen in mijn toekomstig vak want…

Reageer direct en draag bij aan de Toekomstagenda Schoolleiders.

Reageer op deze vraag