Het cross-mentoring programma van NL2025 en de AVS heeft als doel om meer verbinding te creëren tussen het onderwijs en het bedrijfsleven/andere sectoren. Door leiders te koppelen kan er over en weer van elkaar kan worden geleerd. In 2020 vond de eerste pilot-editie plaats met dertien koppels. Dit was een groot succes. Daarom willen we het initiatief graag opschalen.

Directeuren uit het onderwijs en andere sectoren kunnen zich aanmelden voor het vervolgprogramma, dat in 2021 zal starten (precieze timing wordt nog bepaald). Met dit aanmeldformulier kun je je interesse laten blijken. Op basis van deze aanmeldingen bekijken we welke matches we kunnen maken. Je e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om begin 2021 je hier meer informatie over te sturen.

Lees ook:

CEO’s en schooldirecteuren: Meer professionalisering en ondersteuning voor schooldirecteur