Wie is Bernadette?

Als kind leerde Bernadette hoe waardevol het is om er voor elkaar te zijn, hoe belangrijk het is eenieder in zijn waarde te laten en hoe fijn het is wanneer je elkaar versterkt.  Vrijheid, empathie, respect en warmte kleurden haar jeugd.

Bernadette wordt gekend als een authentiek, creatief en integer persoon en weet anderen met haar kwaliteiten in beweging te brengen. Uit ervaring weet zij dat wandelen de beste probleemoplosser is. Met wandelcoaching als methodiek wil zij verschil maken voor leidinggevenden die op een verrassende manier aan hun professionele ontwikkeling willen werken.

Welke opleiding / ervaring heeft Bernadette?

Als creatief docent, teamleider, afdelingsmanager en directeur werkte Bernadette 38 jaar lang in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarvan kende zij 20 jaar een leidinggevende rol. In 2004 rondde zij de opleiding tot Master in Educational Management af aan de NSO. Daar verwierf Bernadette niet alleen kennis over relevante beleidsterreinen. Zij werkte er ook aan de ontwikkeling van advies-, coachings- en leiderschapsvaardigheden. Om zich volledig toe te kunnen leggen op coaching in de natuur volgde Bernadette een post HBO opleiding tot wandelcoach bij het coachbureau van Hilde Backus in Utrecht.

Wat typeert Bernadette haar manier van werken?

“Bernadette vertrouwt erop dat jij zelf de antwoorden in je hebt om tot ontwikkeling van jouw leiderschap te komen. Jouw wijsheid en intuïtie worden aangesproken waarmee jij dus de regie hebt. Haar ego laat Bernadette er buiten. Soms geeft zij, gesterkt door haar eigen ervaring als leidinggevende en de kennis van managementvraagstukken, een advies. Ze toetst echter altijd of dit betekenisvol is voor jou. Bernadette zorgt ervoor dat jij je veilig voelt, zelfs om te falen. Tot slot geeft ze je de ruimte om emoties te voelen, ook ingewikkelde of negatieve.”

Bernadette haar coaching programma’s worden op maat vorm gegeven en kennen doorgaans een opbouw in 3 fases. Om te beginnen verdiept zij zich in de uitdagingen waar jij voor staat. Samen met haar kijk je naar de rol die jij er voor jezelf in ziet weggelegd.  In de tweede fase onderzoek je jouw innerlijke kompas en de levenslessen die hierin helpend zijn geweest. Tot slot helpt Bernadette jou de kracht van dat innerlijke kompas te onderzoeken in relatie tot de uitdagingen waar jij voor staat.

Bernadette werkt tijdens haar wandelingen met natuuroefeningen. Zij vraagt jou om te kijken, te vinden, te ervaren en te associëren. Al jouw zintuigen worden dus aangesproken. Dat leidt vaak tot verrassende inzichten. Bezinning op leiderschap blijft daardoor ook luchtig en plezierig. Een goed gesprek komt als vanzelf op gang wanneer je wandelt. Soms is het fijn om even na te kunnen denken. Dat kan in de natuur, stilte voelt er nooit ongemakkelijk.

In een coachingstraject van Bernadette werk je aan de versterking van waardengedreven authentiek leiderschap. Het stelt je in staat doelgerichter en inspirerend leiding te geven.