Individuele belangenbehartiging

De telefonische helpdesk is er voor leden van de AVS.  Leden kunnen er terecht voor alle professionele vragen die ze in hun dagelijkse werk tegenkomen. Ook hebben leden, in geval van een arbeidsrechtelijk conflict, recht op juridische hulp.

AVS Helpdesk

Als lid kun je terecht bij de telefonische helpdesk van de AVS met alle professionele vragen die je in je dagelijks werk tegenkomt. Je krijgt direct een deskundige medewerker aan de lijn die je vraag beantwoordt of ervoor zorgt dat je binnen één werkdag (di t/m vr) teruggebeld wordt.

Bel 030 – 2361010

Lees verder

Veelgestelde vragen

Bij de AVS Helpdesk komen veel vragen binnen over onderwerpen die onze leden bezighouden.

Juridische dienstverlening

Leden van de AVS kunnen conform de ‘voorwaarden juridische dienstverlening’ aanspraak maken op juridische ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer (lid van het schoolmanagementteam).  Je meldt je aan bij de helpdesk van de AVS, die waar nodig doorverwijst naar de juridische afdeling.

Lees verder

“De helpdeskadviseur leeft met je situatie mee. Top! Dat gaf mij een goed gevoel, dat medeleven!”

Een lid die de hulp van de AVS Helpdesk heeft ingeschakeld

“Ik ben buitengewoon tevreden over de manier waarop ik ben ondersteund bij het verliezen van mijn baan als directeur. De jurist van de AVS heeft mij hierin deskundig geadviseerd.”

Een lid die gebruik heeft gemaakt van de juridische ondersteuning
Vorige slide Volgende slide

Collectieve belangenbehartiging

De AVS behartigt de collectieve belangen tijdens CAO-onderhandelingen en in andere (politieke) overlegsituaties. Ook beïnvloedt de AVS de Europese onderwijspolitiek. Daarnaast is de AVS een van de vakbonden die in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) overleg voert met bevoegde gezagsorganen.

CAO-onderhandelingen

De AVS is één van de partijen die afspraken maakt over de primaire arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs en de kaders voor personeelsbeleid met de vertegenwoordiging van de werkgevers, de PO-Raad. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAO PO.

De primaire arbeidsvoorwaarden, zoals de salarisontwikkeling, de eindejaarsuitkering, de toelagen, de sociale zekerheid, arbeidsduur, duurzame inzetbaarheid en budgettaire afspraken over personeelsbeleid, worden met de sociale partners besproken.

Tijdens het overleg over een volgende CAO PO overlegt de AVS de uitgangspunten met de Commissie Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid en schakelt hierbij de klankbordgroep Arbeidsvoorwaarden & Personeelsbeleid in. Deze klankbordgroep wordt via e-mail geïnformeerd over de ontwikkelingen en geraadpleegd over standpunten. Wil je meedenken? Mail dan helpdesk@avs.nl (contactpersoon: Arno van Zanten of Wim Maas)

Van de overlegtafel

De AVS vertegenwoordigt schoolleiders in veel overlegstructuren voor het basis- en speciaal onderwijs. Hoe zit het met al die overlegstructuren voor basis- en speciaal onderwijs, en wat is de rol van de AVS daar?

De AVS neemt deel aan onder andere de volgende overlegtafels:

 • Medezeggenschap en Passend onderwijs
 • Onderwijs en leerlingenzorg
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Inspectie
 • Werkdrukagenda
 • Beweging tegen kindermishandeling
 • Vluchtelingen
 • Lerarenbeurs
 • Stichting van het Onderwijs
 • Schoolleidersregister PO
 • Kennisplatform leerlingendaling

DGO

Daarnaast is de AVS een van de vakbonden die in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) overleg voert met bevoegde gezagsorganen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het afsluiten van een sociaal plan om de gevolgen van krimp op te vangen, de gevolgen van fusies van scholen en schoolbesturen of de consequenties van de bezuinigingen op Passend onderwijs.

Onze DGO-onderhandelaars

Arno van Zanten
a.vanzanten@avs.nl : Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland

Wim Maas
w.maas@avs.nl  : Zeeland, Limburg, Brabant

Paul van den Heuvel
p.vandenheuvel@avs.nl  : Utrecht, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland