Advies voor jou

Een school kan niet zonder een schooldirecteur. Jij bent de spin in het web. Je bent verantwoordelijk voor een goed functionerend team, de kwaliteit van onderwijs en een gezonde werkomgeving. Je hebt ook te maken met maatschappelijke problemen die de school binnenkomen, zoals armoede, vluchtelingenstromen en jeugdzorg. En jij, schoolleider, staat daar niet alleen in. AVS is er voor jou. Heb je een vraag? Of wil je gewoon even sparren? Onze helpdesk adviseurs geven graag deskundig antwoord op al je vragen en onze juristen zorgen voor gedegen juridisch advies bij arbeidsrechtelijke kwesties.

AVS Helpdesk

De telefonische helpdesk van AVS is er voor alle professionele vragen die je in je dagelijkse werk tegenkomt.

Een deskundige medewerker beantwoordt direct je vraag of belt je zo snel mogelijk terug. Deze (gratis) adviesdienst is alleen voor leden.

Juridische ondersteuning

Leden van AVS kunnen aanspraak maken op juridische ondersteuning, tot en met het voeren van gerechtelijke procedures, bij problemen met betrekking tot de eigen rechtspositie als werknemer (lid van het schoolmanagementteam). Lees de ‘voorwaarden juridische dienstverlening’. Je meldt je eerst aan bij de helpdesk van AVS, die kan doorverwijzen naar de juridische afdeling.

Positionering van het vak

Het beroep van schoolleider is volop in ontwikkeling. Schoolleiders vervullen een sleutelrol binnen schoolorganisaties. In een veranderende omgeving geven zij leiding aan de vorming van krachtige leer- en werkplekken voor kinderen en medewerkers. Zij zorgen voor kwalitatief goed onderwijs, passende ondersteuning en voldoende, gemotiveerd personeel. Het is een uitdagende rol waarbij continu veranderende interne en externe omstandigheden hun weerslag hebben op de invulling van dit prachtige vak.

Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)

AVS is één van de vakbonden die in het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) aan tafel zit. We behartigen daar jouw belang richting besturen en andere gezagsorganen. Dit doen we bijvoorbeeld als er sprake is van een fusie, bezuinigingen of het afsluiten van een sociaal plan om de gevolgen van krimp op te vangen. Wil je dat we in actie komen? Neem dan contact met ons op!