Van het bestuur

 • Ik geloof in jou

  Zoals je misschien weet, kom ik uit Limburg. Als je van eenvoudige komaf was net als ik en ook nog een meisje, dan lag je lot vast. Zo was het in ieder geval voor mijn moeder en de generaties daarvoor. Hoe slim je ook was, hoe hard je ook je best deed op school: je carrière pad lag vast én was zeer beperkt. Ik heb het geluk gehad dat ik geboren ben in de jaren zeventig. De naoorlogse emancipatiebeweging zorgde voor een intellectuele bevrijding voor veel kinderen zoals ik. Dankzij mijn...

 • De allerbeste ambassadeur

  “In een wereld die in toenemende mate complexer wordt, heeft het onderwijs leiderschap nodig. Leiders die leerlingen en medewerkers in onzekere tijden kunnen laten leren en die hen zowel de ‘bomen als het bos’ laten zien.” Het zijn niet mijn wijze woorden, maar die van de Canadese socioloog Michael Fullan. Deze voormalig rector van de…

 • Neem jij je vak serieus genoeg?

  Wat is een schoolleider en wat doet die nou eigenlijk? Als ik vertel dat ik voor AVS werk, is dat steevast de reactie die ik krijg van mensen buiten het onderwijs. Onbegrijpelijk toch dat het schoolleiderschap zó weinig bekendheid geniet, terwijl directeuren zelf zeggen dat ze ‘het mooiste vak hebben dat er bestaat’? Feit blijft:…

 • De directeur is niet ‘almachtig’

  De toekomst begint nú. En zo is het in het onderwijs echt. Schooldirecteuren zijn al vroeg bezig, vaak al meteen na de kerstvakantie, met het voorbereiden van wat erin het nieuwe schooljaar moet gebeuren. Het is een beste puzzel – zo’n jaarplan. Want elk idee, elke verandering moet niet alleen passen in de visie van…

 • Passie & plezier

  Vakken zoals lezen, schrijven en rekenen zijn onlosmakelijk verbonden met de basisschool. Toch heeft diezelfde basisschool een bredere functie. Het gaat erom dat je je leerlingen voorbereidt op een toekomst die uit meer bestaat dan alleen uit kennis en vaardigheden. Ons onderwijs leert kinderen om te léven. Leren over gezond gedrag is daarbij belangrijk én…

 • Waar blijft de schoolleider?

  Om maar meteen los te barsten: waar ik óntzettend van baal, is dat de rol van de schooldirecteur in vraagstukken als kansengelijkheid, passend onderwijs, lerarentekorten, corona-achterstanden of basisvaardigheden nog steeds zo onderbelicht blijft. Je hoort veel over leraren en hoe zij het verschil maken in de klas. Maar waar blijft de schoolleider? Terwijl een directeur…

 • Betekenisvolle ontmoetingen

  Als het even kan, vind je mij op woensdagen niet op kantoor of thuis achter mijn laptop, maar ben ik onderweg naar een schooldirecteur ergens in het land om een bezoek te brengen aan zijn of haar school. Hoe gaat het met je? Wat speelt er op jouw school? Welke onderwerpen moeten we als AVS…

 • De directeur doet er toe

  Of het nu terecht is of niet: de samenleving en de politiek zien de school anno 2022 als dé plaats waar allerlei maatschappelijke vraagstukken samenkomen én kunnen worden opgelost. De gemeente, jeugdzorg, kinderopvang en nog zo veel meer instanties doen een beroep op die school om samen vraagstukken rondom jeugd aan te pakken. En wie…

 • Zo belangrijk is ontwikkeling dus

  In deze editie van KADER draait het allemaal om het thema Terug naar de basis, een leus die niet voor niets door Onderwijsminister Dennis Wiersma bedacht is. De leerprestaties hobbelen al jaren achteruit. Je zou er moedeloos van worden, ware het niet dat er genoeg voorbeelden zijn van landen die op onderwijsgebied eerder met tiennul…

 • Op naar nog meer kwaliteit

  Met welke methode geven jullie op school les en kan die wel de toets van de wetenschap weerstaan? Waar leren kinderen het beste mee? Die vraag is al tijden onderwerp van onderzoek, maar de uitkomsten vonden vaak niet hun weg naar het leslokaal. Dat is aan het veranderen. Met de opmars van het evidence informed…

Alle blogs