• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 0,8

 • Sluitingsdatum: 9 oktober 2022

Vrije School Amersfoort is per 1 januari 2023 (iets eerder is ook fijn) op zoek naar een

Vrijeschooldirecteur
0,8 wtf

Waar ga je werken?

Op Vrije School Amersfoort werken we vanuit een sterke eigen (vrijeschool)pedagogiek en visie op de ontwikkeling van kinderen. Daarmee kunnen we ervoor zorgen dat de leerstof aansluit bij de ontwikkelingsfase van het kind en niet andersom. Naast de basisvakken, zoals taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan kunstzinnige, creatieve en sociale ontplooiing van onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfstandig denkende mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen.

Vrije School Amersfoort is een grote school met 17 klassen. De school heeft 400 leerlingen verdeeld over een kleuterafdeling (zes klassen) en de klassen 1 tot en met 6 (groepen 3 tot en met 8) bijna allemaal dubbel. De leerlingen komen uit heel Amersfoort en de directe omgeving. De vacature ontstaat doordat de huidige directeur, na ruim acht jaar directeurschap, toe is aan een nieuwe uitdaging.

Vrije School Amersfoort heeft een stabiel, volwassen en stevig team. Het team werkt al langer samen en vormt een hechte werkgemeenschap. We zijn op zoek naar een directeur met een sociale, communicatieve en betrokken persoonlijkheid. Iemand die het team daarnaast kan sturen in de processen die nodig zijn op het gebied van de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van de school. En die enthousiast is om zich met deze school te verbinden en de ingeslagen weg op het gebied van ontwikkeling samen voort te zetten. Hierin is het voor het team belangrijk dat de gezamenlijke beleidsontwikkeling leidt tot daadwerkelijke toepassing in het onderwijs.

De school is in een transitie als het gaat om de bestuurlijke laag van de organisatie. Zij was een éénpitter met een vrijwilligersbestuur en is nu in een bijzondere constructie (personele unie) tijdelijk aangesloten bij Stichting Vrijescholen Ithaka. Ithaka is een stichting met dertien vrije basisscholen in Noord- en Zuid-Holland met ongeveer 300 medewerkers. De school is aan het onderzoeken hoe zij de bestuurlijke continuïteit na deze tijdelijke fase definitief wil inrichten. Dit heeft mogelijk invloed op het profiel van de nieuwe directeur. In elk geval is het nodig dat er iemand komt die voldoende ervaring heeft om hierin flexibel te kunnen meebewegen.

Wat ga je doen?

Als directeur van Vrije School Amersfoort geef je dagelijkse leiding aan de school en sta je in verbinding met de medewerkers, leerlingen, ouders en samenwerkingspartners. Je bouwt voort op de visie die er is op de school. Je hebt een belangrijke rol in de onderwijsontwikkeling en -verbetering. Naast de onderwijsinhoud weet je ook de bedrijfsvoering van de school goed te managen. Als prettige gesprekspartner weet je een goede brug te slaan tussen de verschillende belangen die kunnen spelen. Naast de interne gerichtheid op school/stichting, werk je ook samen met de verschillende samenwerkingspartners binnen de gemeente.

De school heeft ook een adjunct in ‘huis’. Zij kan mede zorgdragen voor continuïteit op bepaalde dossiers bij de overstap naar een nieuwe directeur en zij is als sparringpartner en directe collega medeverantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie.

Wat vragen wij?

 • Verbindende leiderschapsvisie en een niet-autoritaire leiderschapsstijl;
 • Sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en verbaal);
 • Kan sturing geven aan (strategische) beleidsontwikkeling en de borging daarvan in de school;
 • Een (bij voorkeur afgeronde) schoolleidersopleiding;
 • Ervaring met het vrijeschoolonderwijs en/of de antroposofie;
 • Een enthousiaste en ontwikkelingsgerichte persoonlijkheid;
 • Cijfermatig/bedrijfskundig inzicht;
 • Onderwijsinhoudelijke kennis en ervaring;
 • (Her-)inrichten van het gewenste bestuurlijke kader van de organisatie.

Wat bieden wij?

Vrije School Amersfoort heeft een enthousiast team dat met positieve energie samenwerkt aan het verzorgen van goed onderwijs voor de leerlingen van de school. De school heeft een aantal leuke uitdagingen als het gaat om innoveren en ontwikkelen, men heeft zin om dit aan te pakken. Daarnaast is de vernieuwbouw van de school een groot project welke nog voorbereid en uitgevoerd moet worden, waar je natuurlijk een grote rol in speelt.

Bij Ithaka werken we samen met een hecht team van directeuren waarin collegiale consultatie regelmatig plaatsvindt. Er is bij Ithaka een mooie besturingsfilosofie waarbij oog is voor ieders inbreng en talenten, voor autonomie en gezamenlijkheid. Directeuren kunnen op basis van hun kennis of juist ontwikkelpunten deelnemen aan werkgroepen waarin bovenschools beleid wordt gevormd. Dit alles biedt ruimte voor ontwikkeling van jezelf, anderen en de (school)organisatie.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform cao primair onderwijs. De directeur wordt ingeschaald in D12 (afhankelijk van ervaring en opleiding). De directeur start met een tijdelijke aanstelling van een jaar met de intentie de aanstelling bij goed functioneren over te laten gaan naar een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marin van Wijnen, bestuurder, via 023-5272550. Je cv en motivatiebrief kun je uiterlijk 9 oktober 2022 sturen naar communicatie@vsithaka.nl. Gesprekken vinden plaats op 13 oktober en 4 november.

Kijk voor meer informatie over de Vrije School Amersfoort op www.vrijeschoolamersfoort.nl.