• Werkveld: Primair en Voortgezet onderwijs

  • Aantal FTE: 0,8

  • Sluitingsdatum: 15 oktober 2021

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) is dé vakorganisatie voor alle leidinggevenden in het funderend onderwijs en een netwerk van schooldirecteuren en andere leidinggevenden. Onderdeel van de AVS is de AVS Academie. De AVS Academie biedt leergangen en trainingen voor schoolleiders en is een grote speler in de markt van leiderschapsopleidingen voor het onderwijs. Kortom, de AVS staat voor leiderschap in het onderwijs.

De huidige voorzitter heeft na acht jaar voorzitterschap elders een baan aanvaard en daarom zoekt de AVS een nieuwe

Voorzitter AVS

WTF 0,8

De organisatie

De AVS-organisatie bestaat uit ongeveer 30 medewerkers verdeeld over ca. 20 fte. Het merendeel van de medewerkers werkt zowel voor de leden van de vereniging alsook voor de deelnemers van de AVS Academie. Het is een compacte en daarmee wendbare organisatie waar professionals werkzaam zijn met diverse achtergronden. In de afgelopen twee jaar zijn belangrijke veranderingen in de organisatie doorgevoerd op het terrein van bedrijfsvoering en corporate communicatie.

Plaats in de organisatie

De voorzitter vormt samen met de vicevoorzitter het bestuur van de AVS. Het bestuur vertegenwoordigt de leden van de vereniging en voert het door de ledenraad vastgestelde strategische plan uit. De ledenraad van de AVS heeft een toezichthoudende rol binnen de vereniging, fungeert als klankbord voor het bestuur en adviseert gevraagd en ongevraagd. De ledenraad en het bestuur komen gemiddeld drie keer per jaar bijeen en vaker bij actuele vraagstukken. De vicevoorzitter stuurt de interne organisatie van de vereniging aan en vervangt de voorzitter bij afwezigheid. De AVS Academie heeft een eigen directeur die aangesteld wordt door het bestuur.

De functie in essentie

De voorzitter is het boegbeeld van de AVS en behartigt de belangen van de leden. Hij of zij doet dit  binnen een relevant en zorgvuldig opgebouwd en onderhouden netwerk. De voorzitter weet mensen te verbinden, zowel binnen de AVS als ook in de onderwijssector.

Inhoud van de functie en taken

  • Behartigen van de belangen van schooldirecteuren en andere leidinggevenden in het funderend onderwijs op het hoogste niveau in de politiek en het bedrijfsleven
  • Vertegenwoordigen van de beroepsgroep aan diverse overlegtafels binnen en buiten de onderwijssector en op internationaal niveau
  • Boegbeeld zijn van de beroepsgroep en de AVS, onder andere in de media
  • Strategisch sturen van de CAO-onderhandelingen en deelnemen aan pensioenoverleggen
  • Mede vormgeven van de toekomstvisie en strategische richting van het leiderschap in het funderend onderwijs
  • Vertalen van visie en strategisch beleid naar doelstellingen, speerpunten en acties
  • Samen met de vicevoorzitter leidinggeven aan de AVS-organisatie.

Profiel kandidaat

De nieuwe voorzitter luistert aandachtig: naar leden, naar AVS-medewerkers, naar geluiden in de samenleving en de politiek. De kandidaat is zichtbaar en toegankelijk als vertegenwoordiger van de beroepsgroep en de AVS en weet ingewikkelde materie helder en bondig te formuleren.

De nieuwe voorzitter herkent zich in het 4D-leiderschap, de kernwaarden van de AVS: duidelijk, dichtbij, delend en dynamisch.

De nieuwe voorzitter is een verbinder op alle niveaus:  in de sector, de politiek en het bedrijfsleven, met als doel het stevig positioneren van de beroepsgroep via de AVS. Ook weet de kandidaat te verbinden binnen de organisatie van de AVS. De nieuwe voorzitter beschikt over een relevant netwerk in de onderwijssector of is in staat deze snel op te bouwen. De kandidaat weet op het juiste moment de juiste personen te betrekken en mee te krijgen.

De nieuwe voorzitter beschikt over een groot analytisch vermogen en is in staat om complexe vraagstukken te doorgronden, af te wegen en besluiten te nemen. Hij of zij heeft oog voor alle belangen en weet hierin zijn of haar weg goed te vinden en de gestelde doelen te bereiken. De kandidaat heeft relativeringsvermogen, beschikt over een gezonde dosis humor en is integer.

De nieuwe voorzitter heeft een heldere visie op leiderschap en specifiek de rol en de positie van leiderschap in het funderend onderwijs. Hij of zij heeft daarnaast een visie op de rol van een vakbond. De AVS zoekt een ondernemende en energieke voorzitter die zijn of haar visie ook weet te realiseren.

De nieuwe voorzitter heeft bij voorkeur ervaring met een leidinggevende functie in het funderend onderwijs. Hij of zij heeft ruime ervaring als bestuurder bij één of meerdere organisaties bij voorkeur in het maatschappelijk veld.

Opleidingseisen

Universitair werk- en denkniveau.

Salariëring en tijdsbesteding

De positie kent een marktconforme salariëring. De positie is voor WTF 0,8 op basis van een 40-urige werkweek, waarbij een flexibele indeling in tijd gedurende de week nodig is.

Procedure

Uw motivatie en Curriculum Vitae kunt u sturen naar vacature@avs.nl De reactietermijn sluit op vrijdag 15 oktober 2021.

De selectieprocedure wordt begeleid door de heer Paul Bemelen, onafhankelijk voorzitter van de selectiecommissie.

Kandidatenselectie:  18 oktober 2021
Eerste gespreksronde met de selectiecommissie: 26 en 29 oktober 2021
Vervolggesprek: 9 november 2021
Nagaan referenties: tweede week november 2021
Overeenstemming arbeidsvoorwaarden: eind november 2021
Benoeming door de ledenraad: eind november 2021

Een assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure.

Meer informatie en contactgegevens

Meer informatie over de AVS en over het 4D-leiderschap kunt u vinden op www.avs.nl

Voor meer informatie over de functie en het profiel kunt u contact opnemen met Judith Sliedregt, voorzitter van de ledenraad: j.sliedregt@lijn83po.nl / 030-2361010 en Ingrid Doornbos, vicevoorzitter AVS: i.doornbos@avs.nl / 06-46392773. Voor vragen over de selectieprocedure kunt u contact opnemen met Paul Bemelen, onafhankelijk voorzitter van de selectiecommissie: p.bemelen@pb-mo.nl /  06-55362060.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.