• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: 0,8 - 1,0

  • Sluitingsdatum: 18 oktober 2020

Vacature schoolleider – Lorentzschool Hilversum
(0,8-1,0 fte)

De directeur van openbare basisschool Lorentzschool in Hilversum heeft aan het eind van het schooljaar 2019-2020 afscheid genomen van de school. Na 15 jaar als directeur aan de school verbonden te zijn geweest is hij een mooie nieuwe uitdaging aangegaan. STIP Hilversum zoekt voor deze innovatieve Daltonschool een enthousiaste en transparante directeur die samen met het team de school verder kan ontwikkelen op de ingezette weg naar een professionele leergemeenschap. 

De school

De Lorentzschool, die dit schooljaar het 90-jarig bestaan viert, is een stabiele Daltonschool en telt circa 420 leerlingen, verdeeld over twee monumentale schoolgebouwen. De Lorentzschool kent een gevarieerde leerlingenpopulatie, die evenwichtig is opgebouwd uit een doorsnee van de wijk, zowel op het gebied van sociale en culturele achtergrond, als op het gebied van opleiding en beroepsgroepen. De school en buurt zijn in toenemende mate bij elkaar betrokken. 

De daltonkernwaarden zijn het kompas voor de school. Zij geven richting aan de manier waarop het onderwijs wordt ingericht. In alles wat de kinderen leren en doen zijn de kernwaarden zelfstandigheid, samenwerken, verantwoordelijkheid, reflectie en effectiviteit herkenbaar. Eigenaarschap is het cement tussen de kernwaarden. De Lorentz is een school waar gewerkt wordt volgens een vaste structuur. Kinderen krijgen de ruimte om keuzes te maken: “wat doe ik eerst, welke werkplek kies ik, ga ik samenwerken of doe ik het alleen?”. De belofte van de Lorentzschool is dat leerlingen de school verlaten met lef en vertrouwen hebben in de toekomst, zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten, zelfstandig zijn en initiatief durven te nemen. 

De functie

We zoeken, per 1 februari 2021 (of zoveel eerder als mogelijk), structurele invulling voor deze functie en daarmee een betrokken, bevlogen en standvastige verbinder. Samen met het team, ouders en leerlingen zet je de school stevig neer. Je neemt en geeft verantwoordelijkheid en draagt het STIP-beleid uit. Daarbij maak je in de koers van STIP Hilversum de juiste vertaalslag voor jouw school.

Vaardigheden als leidinggeven, daadkracht, oplossingsgericht werken, zelfstandigheid, communicatie, coaching en stevig in je schoenen staan zijn voor ons vanzelfsprekend in deze functie.

Je draagt bij aan een goede teamsfeer en teamontwikkeling en bent een voorbeeld voor de school en voor andere directeuren.  

Wij vinden het belangrijk dat jij als schooldirecteur jouw kennis en kunde inzet om met empathie en humor een balans te vinden in: 

– ruimte geven en ook hoge verwachtingen hebben; 

– samen koers bepalen en ook besluitvaardig leiden; 

– vertrouwen geven en ook elkaar van professionele feedback voorzien. 

Herkenbaarheid en voorspelbaarheid van schoolbeleid en het afmaken, evalueren, bijsturen en borgen hiervan zijn aandachtspunten. Het positieve en betrokken team heeft daarbij ook behoefte aan een directeur die nog meer handen en voeten kan geven aan gedeeld leiderschap op school. Het team is goed op weg om mét elkaar te leren, maar er liggen nog kansen om meer van elkaar te leren.  Het team wil graag als collectief en ook individueel nog verder professionaliseren onder andere door meer groepsdoorbrekend te gaan werken en ook het opbrengst gericht werken krijgt volgend jaar extra aandacht.

Daarnaast zijn we op zoek naar een directeur die daadkrachtig, besluitvaardig, transparant, toegankelijk en bovenal inspirerend is.  

Aangezien de school twee locaties kent, zorg je er als directeur voor dat het team toch een geheel blijft en dat de twee locaties met elkaar verbonden zijn. 

STIP Hilversum

De Lorentzschool valt onder het bevoegd gezag van Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (STIP Hilversum). Dit is een scholenkoepel van 16 openbare basisscholen, verdeeld over 20 locaties in de gemeente Hilversum. STIP Hilversum staat voor goed, algemeen toegankelijk, openbaar onderwijs. Continue verbetering van de kwaliteit van het onderwijs is voor het bestuur en de scholen een belangrijke opdracht. De openbare STIP-scholen voldoen niet alleen aan de eisen van de Inspectie, ze leggen de lat hoger en stellen hun ambities voortdurend bij. Goed onderwijs vraagt ook om innovaties. Om die reden is STIP Hilversum gestart met een aantal innovatieve projecten, onder andere op het gebied van hoog- en meerbegaafdheid. Doel is om alle scholen een eigen profiel te geven, zodat ouders binnen Hilversum in de nabije omgeving keuze hebben uit een diversiteit aan onderwijs. De kernwaarden van STIP Hilversum zijn: samen, trots, innovatief en professioneel. Op de website van STIP kun je hier meer over lezen.

Wij bieden jou

•          Een uitdagende functie met volop ruimte voor ontwikkeling;

•          Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;

•          Een intensieve begeleiding door middel van coaching en individuele gesprekken;

•          Inschaling en overige arbeidsvoorwaarden conform cao PO;

•          Collectiviteitskorting op diverse verzekeringen en andere producten;

•          Korting op de kosten van je sportabonnement via bedrijfsfitnessonline, een fiets-privé regeling en een fiscale regeling voor woon-werkverkeer.

Door onze hele organisatie heen zijn er netwerkgroepen en leerteams. Ook de schooldirecteuren hebben hun eigen netwerkgroep. Eens per maand kom je samen om van elkaar te leren en het beleid verder vorm te geven. Je wordt hierin ondersteund en begeleid door de bestuurder en de andere stafleden.

Interesse?

Heb je interesse? Dan zien wij jouw sollicitatie graag tegemoet! Je kunt je cv en motivatiebrief (onder vermelding van ‘Lorentzschool’) tot en met zondag 18 oktober 2020 mailen naar vacature@stiphilversum.nl.

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Bel gerust met onze bestuurder, Geert Looyschelder via 035-6221370 of 06-18583202. Informatie over STIP Hilversum kun je vinden op onze website https://www.stiphilversum.nl/

Sollicitatieprocedure

De eerste gesprekken vinden (online) plaats op woensdag 28 oktober en donderdag 29 oktober vanaf 16.00 uur. Geselecteerden ontvangen hierover bericht op donderdag 22 oktober 2020. De tweede gespreksronde vindt op de Lorentzschool plaats op woensdag 4 november 2020. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. 

Profiel

Een uitgebreid profiel voor deze functie kunt u opvragen door een mail te sturen naar vacature@stiphilversum.nl.