• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: 0,8

  • Sluitingsdatum: 17 april 2021

De vrije School Brabant in Eindhoven zoekt een inspirerende en mensgerichte

Schoolleider m/v

voor 0,8 fte

Jij, als onze nieuwe directeur

  • bent een echte daadkrachtige leider die sturing geeft aan ingewikkelde onderwijs- en organisatieprocessen, het voortouw neemt en ook als het moeilijk wordt overeind blijft;
  • je geeft bevlogen leiding vanuit een open en positieve houding en vervult een voorbeeldfunctie;
  • je hebt een heldere visie met aandacht voor de relatie:
  • weet complexe vraagstukken tot een goed einde te brengen, ook in een omgeving waarin verschillende belangen kunnen spelen;
  • je ziet en onderschrijft het belang van de Vrije School gedachte als grondslag voor de identiteit van de school en draagt deze uit;
  • communiceert duidelijk en helder met het team, de ouders en de leerlingen;
  • legt en onderhoudt contacten met relevante samenwerkingspartners in Eindhoven en de regio;
  • je hebt ruime ervaring als schoolleider in het primair onderwijs. Ervaring binnen of kennis van het vrijeschool onderwijs is een pre.

Wat verwachten we Als onze nieuwe directeur ben jij het boegbeeld van de school. Je werkt met je team aan de profilering van de school en bent toegankelijk voor alle betrokkenen in en rond de school. Je gaat op inspirerende en uitdagende wijze de dialoog met ons aan en we werken samen aan de ingezette cultuurverandering binnen de school. Je werkt visie gestuurd vanuit veiligheid en verbinding. Gezamenlijk een schoolgemeenschap creëren waarbinnen alle professionals zich uitgedaagd voelen om zichzelf te blijven ontwikkelen, dat is ons doel!

Deze procedure wordt begeleid door Met David bv.
Voor meer informatie over de functie, de complete profielschets en het schoolplan 2020-2024 kun je contact opnemen met Mieke ten Have 06-53843783.

Reactie graag per mail naar info@metdavid.nl vóór 17 april 202. De selectiegesprekken zullen plaatsvinden bij Met David bv tussen 29 maart en 17 april 2021.

Er zullen 2 rondes gesprekken plaatsvinden met geselecteerde kandidaten. De data daarvoor zijn 18 mei en 25 mei vanaf 15.00 uur.

Een assessment en referentie-check maken deel uit van de selectieprocedure.