• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: Nog nader te bepalen

  • Sluitingsdatum: 22 oktober 2021

Wilt u meebouwen aan kwalitatief sterk en vernieuwend basisonderwijs in Westland en Midden-Delfland? Binnen de Raad van Toezicht van WSKO is een vacature ontstaan voor een lid van de Raad van Toezicht met specifieke expertise op het gebied van Financiën.


WSKO

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs bestaat uit 17 enthousiaste en ondernemende basisscholen. WSKO kenmerkt zich door een diversiteit in het onderwijsaanbod, zodat ouders altijd een school kunnen kiezen die past bij hun kind. Binnen de koers van WSKO, geven schooldirecteuren hun onderwijs vorm op een manier die past bij de school, het team en de kinderen. WSKO heeft circa 500 medewerkers die onderwijs bieden aan 5.000 leerlingen in Westland en Midden-Delfland.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden en vergadert 5 à 6 keer per jaar. Daarnaast bezoeken de leden een aantal scholen per jaar om zich een beeld te kunnen vormen van wat zich binnen de scholen afspeelt. Ook wordt er twee keer per jaar met de GMR vergaderd. De Raad van Toezicht heeft drie taken: toezicht houden, adviseur voor het College van Bestuur en werkgever van het College van Bestuur. De belangrijkste taak is het toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur en het bewaken van de doelstellingen van de stichting.


Expertise

In onze Raad van Toezicht onderschrijft ieder lid de missie, ambitie en de strategische doelen van WSKO. Wij zoeken iemand die zich onafhankelijk en integer kan opstellen. Wij vragen de volgende expertise en competenties:

  • Goed geïnformeerd zijn over maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren;
  • Aantoonbare toezichthoudende kwaliteiten;
  • Overzicht en analytisch vermogen;
  • Affiniteit met het onderwijs;
  • Bij voorkeur beschikken over een – voor het onderwijs en de regio relevant – netwerk;
  • Naast kennis van en ervaring met financieel beleid, bij voorkeur ook één van de aandachtsgebieden sociaal beleid, ondernemerschap of communicatie/marketing.


Meer informatie en solliciteren

Cor van Dalen, de voorzitter van de Raad van Toezicht, wil u graag meer vertellen over deze boeiende rol (via cvandalen@kalsbeek.nl of telefonisch tel. 06 – 25 09 79 54). Of neem contact op met Henriëtte Boevé, voorzitter van College van Bestuur (via h.boeve@wsko.eu).

De sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kunt u tot uiterlijk 22 oktober 2021 sturen naar rvt@wsko.eu. Na een voorselectie op basis van de ontvangen sollicitaties nodigen wij een aantal kandidaten uit voor een gesprek met de benoemingsadviescommissie. De eerste gesprekken vinden plaats op 8 en 10 november.