• Werkveld: Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs

  • Aantal FTE: Nog nader te bepalen

  • Sluitingsdatum: 30 oktober 2021

De ledenraad is een uit AVS-leden bestaand verenigingsorgaan van 20 personen, gekozen door de leden. Dit orgaan adviseert het bestuur van de AVS gevraagd en ongevraagd. De raad heeft op een aantal belangrijke aspecten instemmingsrecht en vergadert drie a vier keer per jaar in aanwezigheid van het AVS-bestuur en de directie van de AVS.
Lees meer

Onder andere door het aflopen van zittingstermijnen heeft de AVS Ledenraad per 1 januari 2022 drie vacatures. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de ledenraad. U doet dit door voor 30 oktober een e-mail te sturen naar ledenraad@avs.nl. U wordt vervolgens in september door de (vice-)voorzitter van de ledenraad benaderd. Zij lichten u dan het vervolg van de sollicitatieprocedure toe.