• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 1 - 0,8

 • Sluitingsdatum: 16 december 2021

Ben jij ondernemend en verbindend?

Per 1 maart 2022 zijn wij op zoek naar een integraal schoolleider
Daltononderwijs voor De Delftse Dalton (Delft) & ‘t Prisma (Rijswijk)

Wij zijn Librijn

Vijftien basisscholen voor primair openbaar onderwijs in Delft & Rijswijk. Dat is Librijn. Met een open blik staan we midden in de samenleving. Ieder kind doet er toe. Vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinden, inspireren en vakmanschap geven we samen vorm aan ons onderwijs.
De Delftse Dalton en ‘t Prisma vallen onder het bestuur van Librijn openbaar onderwijs. Binnen deze scholen wordt gewerkt vanuit de daltonpijlers: verantwoordelijkheid, samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit en reflectie.

De Delftse Dalton en ‘t Prisma

De Delftse Daltonschool is een openbare basisschool; de wereld in het klein. Wij zijn een ontmoetingsplaats waar kinderen leren met elkaar, van elkaar en respect hebben voor elkaar.
Iedere leerling is welkom op onze school, van iedere achtergrond, geloofsovertuiging of levensovertuiging.

Op ’t Prisma leren we kinderen om met een open blik naar de ander en de wereld te kijken. In een veilige, vertrouwde omgeving dagen we kinderen uit om spelenderwijs te leren, zelfstandig keuzes te maken en te vertrouwen op zichzelf. Jezelf ontwikkelen, door samen te leren staat bij ons centraal.

Wat ga je doen?

Als integraal schoolleider heb je de dagelijkse operationele leiding en ben je eindverantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, de onderwijsvernieuwing, het personeelsbeleid en de bedrijfsvoering binnen de school.

 • Je vertaalt ontwikkelingen binnen de organisatie, het vervolgonderwijs en de maatschappelijke omgeving naar onderwijs beleidsvoering èn bedrijfsvoering voor de school;
 • Je geeft leiding aan het team van de schoollocatie, bent verantwoordelijk voor de personele zorg en het personeelsbeheer;
 • Je coacht en stimuleert je collega’s op het gebied van onderwijsvernieuwing en taal/NT2 onderwijs;
 • Je voert individuele begeleidingsgesprekken gericht op competentieontwikkeling en houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken;
 • Je adviseert het team aangaande professionaliteit en professionele ontwikkeling;
 • Je bent verantwoordelijk voor de opstelling van de meerjarenbegroting en het meerjarenformatieplan;
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan van de locaties;
 • Je zit in het landelijk netwerk voor Dalton onderwijs;
 • Je bent lid van het directieoverleg van de stichting Librijn;
 • Je bent lid van de domeingroep, welke beleidsvoorstellen ontwikkelt en/of uitwerkt.
 • Je participeert als zodanig in de strategische beleidsvorming en voert besluiten van
  de bestuurder uit;
 • Je voert overleg met relevante organisaties en de medezeggenschapsraad;
 • Je stemt het beleid m.b.t. onderwijs, leerlingenzorg en huisvesting van school met
  de gemeente af.

Wie ben jij en wat neem je mee?

 • Je hebt HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring in een (indirect) leidinggevende functie aan (Dalton) professionals.
 • Je hebt cijfermatig inzicht als het gaat om begroting en formatie overzichten.
 • Je hebt inzicht in actuele (maatschappelijke) ontwikkelingen binnen het primair onderwijs.
 • Je hebt visie op en ervaring met traditioneel onderwijs vernieuwing.
 • Je beschikt over een strategische, integrale blik.
 • Je bent van nature een teamspeler en gericht op het maken van verbinding, zowel intern als extern.
 • Je beschikt over een flexibele, pragmatische en ondernemende instelling.
 • Je bent communicatief sterk en duidelijk, is sensitief.
 • Je beschikt over een registratie in het schoolleidersregister.
 • Je hebt een relevant netwerk in de regio, of bent in staat dit snel op te bouwen.
 • Tot slot ben je competent in het ontwikkelen en aansturen van het Dalton proces en kun je een Daltoncoördinator de ruimte geven.

Wat bieden we jou?

 • Een functie waarin je integraal verantwoordelijk bent voor je eigen school. En dat bij een  werkgever in een werkomgeving waar je blij van wordt. Zowel binnen de scholen als binnen Librijn werk je met gedreven, enthousiaste professionals. Elkaar helpen, kennis delen en elkaar inspireren is bij ons vanzelfsprekend.
 • We willen je graag aannemen voor 32 tot 40 uur (0,8 -1 fte) in schaal D12 (CAO PO) voor de periode van een jaar. Bevalt het ons beiden, dan gaan we een contract voor onbepaalde tijd aan.

Hoe nu verder?

 • Je motivatie en CV kun je tot en met 16-12-2021 mailen naar personeelszaken@librijn.nl. De 1ste en 2e gesprekken zullen plaatsvinden op resp.  20 december 2021 en 17 januari 2022 in de middag, graag rekening houden met deze data.
 • Het tussentijds afleggen van een assessment kan worden gevraagd. Ook ontvangen wij graag twee referenten die benaderd kunnen worden.

Stel gerust je vragen

Voor vragen kun je terecht bij Caroline Versprille, bestuurder Librijn via tel: 015-2512282.


Kijk voor meer info over de scholen op:
https://www.delftsedaltonschool.nl/wie-we-zijn/onze-school
https://www.hetprisma.nl/de-school-wie-we-zijn/wie-we-zijn