• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: 1

  • Sluitingsdatum: 3 april 2023

IKC Het Anker in ‘Heinenoord is op zoek naar een enthousiaste en empathische
IKC Directeur
Ingangsdatum: 1 augustus 2023

IKC Het Anker is een gezellige en knusse openbare dorpsschool met ongeveer 10 medewerkers
en 4 combinatieklassen. We proberen de onderbouw regelmatig te splitsen, zodat er een goede
basis kan worden geboden. De school telt rond de 80 leerlingen en groeit gestaag. De school is
gehuisvest in een gebouw samen met een christelijke basisschool. Door de recente uitbreiding
met een kinderopvang is de school volop in ontwikkeling tot een Integraal Kind Centrum. De
school werkt vanuit de kernwaarden: Aardig, Netjes, Kalm, Eerlijk en Respect. Het Anker is ‘een
veilige haven’. We zijn een plezierige school met een prettig klimaat voor leerlingen, ouders en
medewerkers. Er is onder andere veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
kinderen. Het schoolteam wil het onderwijs zo goed mogelijk afstemmen naar de individuele
kinderen en hun onderwijsbehoeften. We proberen uit elk kind het maximale te halen.
Hierbij werken we intensief samen met ouders vanuit de gedachte “It takes a village to raise
a child”. Daarnaast wordt het team ondersteund door vakleerkrachten voor gym, muziek en
kleuterdans en is er ook veel ruimte voor gastlessen en uitstapjes. voor gym, muziek en
kleuterdans en is er ook veel ruimte voor gastlessen en uitstapjes.

Voor de functie geldt:
• je geeft leiding aan 10 tot 15 IKC medewerkers;
• je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit, het pedagogisch klimaat, de communicatie en de
middelen van de school onder eindverantwoordelijkheid van het schoolbestuur;
• je bent aanspreekpunt voor ouders en externen.

Wij vragen:
• een enthousiaste, gedreven, positieve en vrolijke persoonlijkheid;
• een warm hart voor de school, kinderen, ouders en het team;
• een heldere visie op onderwijs en opvoeding die past bij de huidige ontwikkeling van het IKC;
• een communicatief vaardige persoonlijkheid die verbindend is en coachend kan optreden;
• een onderwijsbevoegdheid PO en plezier in lesgeven;
• een schoolleidersdiploma of de bereidheid deze te behalen.

Wij bieden:
• een uitdagende baan op een kleine, maar kwalitatief goede school;
• een gezellig en zeer betrokken team;
• goede ontwikkel- en professionaliseringsmogelijkheden;
• salarisschaal D12.

Voor meer informatie:
Bezoek www.obs-hetanker.nl of de website van de stichting: www.dehoekscheschool.nl.
Ook kunt u contact opnemen met Bart Roth, directeur IKC Het Anker, tel. 0186-602255 of Ad Keller,
voorzitter College van Bestuur, tel. 078-6295999.

Solliciteer:
Stuur je sollicitatie met CV vóór 3 april 2023 naar: sollicitatie@dehoekscheschool.nl.
De eerste gespreksronde volgt in de tweede week van april op het bestuurskantoor in Puttershoek.
Het tweede gesprek volgt in de derde week van april en vindt onder schooltijd plaats op
IKC Het Anker.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.