• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: 14

  • Sluitingsdatum: 6 juli 2021

Wat ga je doen?

Wil jij met het team bijdragen aan een stralende toekomst van de leerlingen? Heb jij ervaring met het verder bouwen aan een basisschool die onderweg is naar een integraal kindcentrum? Het team heeft recent o.a. de visie verwoord in het meerjarenplan. Ben jij in staat om vanuit dit instrument verder sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten? Dan is dit een interessante vacature voor jou!

Als schooldirecteur ben je eindverantwoordelijk voor:
– het dagelijks en integraal aansturen van het team met ruim 25 medewerkers;
– het verder ontwikkelen, mede vanuit je team, van onderwijskundig beleid;
– het in goede banen leiden van de gehele bedrijfsvoering.
Je kunt hierbij denken aan o.a. de volgende taken:
– zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de basisschool. In de doorontwikkeling
naar een IKC volgt daar later ook kinderopvang bij.
– bewaken van de kwaliteit, doelstellingen, identiteit en het pedagogisch-didactisch
klimaat;
– vertegenwoordigen van de school door in- en extern contact te onderhouden met
(potentiële) ouders/verzorgers, MR en partners (bijvoorbeeld Kibeo);
– signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen, adviseren van de
directeur-bestuurder over consequenties voor het meerjaren beleid van de school;
– actief deelnemen aan het bovenschools overleg en een bijdrage leveren aan het
bovenschools beleid, visie en strategie;
– coachen en ondersteunen van het multidisciplinaire team;
– stimuleren en creëren van mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van
medewerkers;
– uitvoering geven aan de gesprekkencyclus met de medewerkers.
– afleggen van verantwoording met betrekking tot behaalde resultaten aan alle
belanghebbenden en het bestuur.

De Zeggewijzer wil kinderen laten leren in welzijn! De kwaliteit van het onderwijs kenmerkt zich door veiligheid, eigenheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Vanuit deze kernwaarden ligt de focus komende jaren op ontwikkeling op maat, zelfregulering kind (het team is coach / begeleider), talentontwikkeling en Engels in de doorgaande leerlijn.
Het volledige functieprofiel is beschikbaar bij Spijtenburg. Voor een virtuele rondleiding en o.a. het meerjarenplan kijk op www.zeggewijzer.nl en voor meer informatie over de stichting kijk op www.skod.org.

Waar ga je werken?

Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen (SKOD) is een bestuur in primair onderwijs met zes scholen, waaronder De Zeggewijzer, ieder met een eigen directeur. Bij deze stichting werken ongeveer 150 medewerkers. De zes aangesloten scholen worden bezocht door ongeveer 1.500 leerlingen.

Als schooldirecteur ga je werken met een professioneel team van leergierige en veranderingsbereide collega’s die oog hebben voor wat goed gaat en wat beter kan. Door samen te werken middels het delen van ervaringen leren zij van en met elkaar. Het uitgangspunt hierbij is ‘in welzijn leren’.

Basisschool De Zeggewijzer heeft ruim 220 leerlingen en staat dicht bij de kern van het mooie dorp Terheijden bij Breda. De leerlingen doen ervaring en kennis op door inzet van eigentijdse methodes. Hierbij wordt er een aanpak op maat aangeboden waarbij er doelgericht wordt gewerkt aan de volgende stap in hun ontwikkeling. Elk kind heeft eigen talenten en leert anders. Daarom worden er naast klassikaal onderwijs ook coöperatieve werkvormen, doe-(techniek)middagen, kies je taak, muziekimpuls en vieringen aangeboden. Het onderwijs biedt een veilig en betrouwbaar onderwijsklimaat.

Wat heb jij als basisschool directeur te bieden?

Als directeur van deze basisschool beschik jij over:
– een afgeronde hbo-opleiding;
– brede ervaring en kennis van het basisonderwijs en/of kinderopvang;
– kennis en ervaring met bedrijfsvoering processen;
– inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van een (basisschool) organisatie;
– vaardig in het ontwikkelen van en adviseren over meerjarenbeleid;
– vaardig in het omgaan met conflictsituaties en;
– vaardig in het aansturen van professionals.
Verder ben je geregistreerd als schoolleider (RDO) of daartoe bereid.

Qua persoonskenmerken ben jij:
– Openminded en transparant in je handelen;
– Empathisch en kun je een goede teamsfeer bewaren;
– Daadkrachtig; waar nodig besluitvaardig en durf je knopen door te hakken;
– Vaardig in je communicatie en toegankelijk en zichtbaar voor leerkrachten, kinderen
en hun ouders.

Verder beschik je over:
– relativeringsvermogen met de nodige humor;
– een helicopterview met een procesmatige werkwijze.
– een luisterend oor;
– een out-of-the-box denkwijze.

Wat heeft SKOD jou te bieden?

– Een prettige en professionele werkomgeving met trotse medewerkers op school;
– Een directie beraad met bevlogen collega directeuren;
– Een afwisselende en uitdagende functie waarin jij niet alleen al je expertise en
vaardigheden kwijt kunt, maar waarin je je verder kunt ontwikkelen.
– Een salarisinschaling van schaal D12 o.b.v. CAO PO.
– Een contract voor bepaalde tijd van een jaar en bij gebleken geschiktheid een
contract voor onbepaalde tijd.

Procedure

SKOD heeft Spijtenburg gevraagd hen te begeleiden bij de werving en selectieprocedure.

Ben je enthousiast geworden en spreekt de visie je aan? Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief voor 6 juli 2021. De voorselectie gesprekken bij Spijtenburg vinden doorlopend plaats doch uiterlijk op 7 juli in de ochtend.

De 1e selectiegesprekken bij SKOD vinden plaats in week 28 en de 2e ronde in week 29.

Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure.

De ingangsdatum is per het nieuwe schooljaar of zo snel als mogelijk.

Voor vragen over de procedure, kun je contact opnemen met Kiara Fecunda op 076- 2063333 of k.fecunda@spijtenburg.nl. En voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Sybille van Bladel via 06-11024647 of s.vanbladel@spijtenburg.nl.

https://www.spijtenburg.nl/vacatures/vacature-integraal-schooldirecteur-wtf-0-8-1-1200718-11.html