• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 08,-1,0

 • Sluitingsdatum: 7 december 2022

PCBS ‘Juliana’ te Rhoon zoekt met ingang van 1 april 2023 een

DIRECTEUR M/V  (WTF 0,8 – 1,0)

Wij zoeken een collega die

 • inspirerend en situationeel leiderschap toont;
 • duidelijke visie op onderwijs heeft passend bij de huidige visie van de school;
 • de ingezette ontwikkelingen in de organisatie borgt;
 • vanuit een Christelijke identiteit werkt;
 • over uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden beschikt;
 • anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft;
 • teamgeest en samenwerking bevordert op zowel school- als stichtingsniveau;
 • met humor en op een integere manier situaties benadert;
 • het gezicht van de school is;
 • gericht is op de eigen ontwikkeling en die van anderen;
 • in het bezit is van een onderwijsbevoegdheid;
 • nodige ervaring heeft als schoolleider;
 • verbindend is en een klimaat schept waarin kinderen, team en ouders zich gewaardeerd en gekend voelen;
 • over managementkwaliteiten beschikt op het gebied van financiën, personeel, huisvesting en onderwijs.

Wij bieden:

 • een lesvrije weektaak;
 • een betrokken en dynamisch team;
 • duidelijke (zorg)structuur;
 • uitdaging in een professionele, zich ontwikkelende omgeving;
 • goede bereikbaarheid met o.a. auto en metro;
 • ondersteuning door bovenschools management;
 • salaris conform schaal D13.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Geert Verschoor, bestuurder, tel. nr. 06-13578167

Sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk 7 december 2022 versturen naar:

Stichting Christelijk Primair Onderwijs te Albrandswaard

t.a.v. G.A. Verschoor

Postbus 2515

3170 BA Poortugaal

info@scpo-albrandswaard.nl

www.julianaschoolrhoon.nl