• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 0.6

 • Sluitingsdatum: 4 september 2024

Wij zijn per uiterlijk 1 januari 2025 (indien mogelijk graag eerder) op zoek naar een:

directeur voor Obs de Finne
voor 0.6 fte

met eventueel de mogelijkheid tot uitbreiding met 0.2 of 0.4 fte lesgevende taken op
school- of bestuursniveau

Wij zijn op zoek naar een ervaren, toegankelijke directeur, met humor en affiniteit met de Fryske dorpscultuur. Wil jij werken in een veelzijdig, initiatiefrijk en warm team dat zich samen verantwoordelijk voelt voor kwalitatief goed onderwijs? Solliciteer dan op deze mooie functie! 

Waar ga je werken?                                       

Obs de Finne is een kleinschalige dorpsschool met een fijne en positieve sfeer. Het dorp Warten ligt aan de rand van Nationaal Park De Âlde Feanen en werkt vanuit de Daltonprinci pes van Helen Parkhurst. De Finne wordt bezocht door ongeveer 70 kinderen, verdeeld over vier combinatiegroepen. Wij werken met een hecht en gedreven team bestaande uit negen personeelsleden waarvan één directeur, één intern begeleider  (tevens leerkracht combinatiegroep 5/6), één taalspecialist (tevens leerkracht combinatiegroep 7/8), vier leerkrachten en twee leraarondersteuners. De ouderbetrokkenheid is groot en de kinderen geven aan zich prettig en vertrouwd te voelen op onze school.

De afgelopen jaren hebben we op meerdere manieren geïnvesteerd in ons onderwijs met prachtige opbrengsten. Enkele voorbeelden hiervan zijn het schoolplein dat uitgebreid is en veel ruimte biedt tot ontdekken, spelen en (bewegend) leren en het werken met VierKeerWijzer; een ‘methode’ voor thematisch werken waarin we begrijpend lezen willen integreren.

De Finne:

 • biedt ruimte, aandacht en maatwerk voor ieder kind;
 • besteedt zorg en tijd aan het omgaan met elkaar;
 • vervult een belangrijke maatschappelijke functie in het dorp.

Wat verwachten we van jou?

Onze directeur: 

 • heeft langdurige ervaring in het basisonderwijs en wil onderwijskundig leiden;
 • is toegankelijk en zichtbaar in de school en de groepen;
 • heeft affiniteit met de Fryske dorpscultuur;
 • staat tussen het personeel, de kinderen en ouder(s)/verzorger(s), maar erboven wanneer nodig;
 • heeft humor;
 • is communicatief sterk;
 • is transparant naar zowel het personeel als de ouder(s)/verzorger(s).

Wat bieden wij jou?

 • Je komt werken in een veelzijdig, initiatiefrijk en warm team, dat zich samen verantwoordelijk voelt voor kwalitatief goed onderwijs, voor al onze kinderen.
 • Een prettige werksfeer en goed contact met ouder(s)/verzorger(s).
 • Voor het komende schooljaar staan twee grote schooldoelen op de planning, waar je samen met het team mee aan de slag gaat: het integreren van begrijpend lezen in VierKeerWijzer middels rijke teksten en het aanbrengen van een verdiepingsslag in ons rekenonderwijs op gebied van didactiek en methodiek.
 • Wij bieden een aanstelling met arbeidsvoorwaarden volgens de CAO-PO in schaal D11 of D12 afhankelijk van je ervaring.
 • Je krijgt toegang tot een online leeromgeving om jezelf te ontwikkelen, zowel op professioneel als persoonlijk gebied.

Belangstelling?

Voor meer informatie over de functie en de school kun je contact opnemen met Elbrich Klaren (intern begeleider) op maandag en donderdag of met Ciska Braams (taalspecialist) op dinsdag, woensdag en vrijdag via telefoonnummer: 058-2552538 of e-mail: eklaren@proloog.nl of cbraams@proloog.nl

Neem ook een kijkje op de website van de school: www.obsdefinne.nl en op www.warten.nl  

Voor informatie over de sollicitatieprocedure en de rechtspositie kun je contact opnemen met Jennie Bieleveld, stafmedewerker P&O, telefoonnummer 058-2347520 of via e-mail: jbieleveld@proloog.nl 

Voor informatie over Proloog kun je contact opnemen met het College van Bestuur Stichting Proloog, mevrouw A. de Pree, telefoonnummer 058-2347520 of e-mail: adepree@proloog.nl.

Voor alle bovenstaande personen geldt dat in de vakantie gebruik kan worden gemaakt van de e-mail voor het verkrijgen van informatie en deze wordt beperkt gelezen.

Procedure 
Sollicitatiebrieven met CV kunnen, o.v.v. vacature directeur De Finne, kunnen uiterlijk 4 september 2024 worden gemaild naar sollicitaties@proloog.nl. Vanwege de zomervakantie is de reactietermijn lang, omdat de selectie van de kandidaten pas na de zomervakantie wordt gemaakt. Vervolgens zullen de gesprekken plaatsvinden in week 38. Laat dit je niet weerhouden te reageren!

Bijzonderheden
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Bijlage
Functiereeks Directeur A en Directeur B voor een uitgebreid beeld van de taken en verantwoordelijkheden.