• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 0,8-1,0

 • Sluitingsdatum: 17 mei 2021

Wij zoeken een onderwijskundige en daadkrachtige Directeur m/v met ingang van schooljaar 2021-2022

De Bras heeft 310 kinderen en telt 12 heterogene familiegroepen.
In het onderwijs aan de Bras staat een tweetal kernbegrippen centraal. Het eerste is betrokkenheid (Laevers, 1986), het tweede is dialogische autonomie (Stevens).
Op de Bras bieden wij adaptief onderwijs, dat, in combinatie met een ervaringsgerichte didactiek, passend onderwijs biedt. Immers, adaptief wil zeggen dat wij recht willen doen aan de talenten en de ontwikkeling van ieder kind. Ervaringsgericht wil zeggen, dat wij bij voortduring ons de vraag stellen hoe het onderwijs door kinderen ervaren wordt: sluit het ook werkelijk aan en zien we betrokkenheid en welbevinden bij alle kinderen?
De school maakt onderdeel uit van Lucas Onderwijs.

Wij bieden:

 • Een enthousiast onderwijsteam;
 • Een uniek onderwijsconcept;
 • Een open schoolgebouw in Den Haag, aan de rand van “Delftse Hout”;
 • Een uitdagende werkomgeving waarin open communicatie kenmerkend is.

Afhankelijk van kennis en ervaring wordt het salaris ingedeeld in schaal D12 van de CAO-PO. met een uitloopmogelijkheid aan het einde van de schaal;

Wij vragen een directeur die:

 • een duidelijke visie op schoolbeleid heeft, die specifiek gericht is op de Bras;
 • helicopterview heeft;
 • passie, lef en daadkracht heeft en betrokken is;
 • goede communicatieve vaardigheden heeft, intern en extern gericht;
 • aantoonbare ervaring heeft in onderwijskundig ondernemerschap op organisatorisch, financieel en beheersmatig gebied;
 • zich kan vinden in een gedeeld leiderschap en durft los te laten en tevens kan verbinden;
 • processen kan initiëren, kan aansturen en de voortgang kan bewaken;
 • een bijdrage kan en wil leveren aan de meerwaarde van het collectief van Lucas Onderwijs en het bovenschools beleid met de andere verbonden directeuren, en de maatschappelijke opdracht van de Bras verder vorm kan geven;
 • We verwachten de gebruikelijke managementvaardigheden die noodzakelijk zijn voor het leiden van een basisschool – gebaseerd op het competentieprofiel in het schoolleidersregister. Dat u in het bezit bent van het diploma Schoolleider of de bereidheid heeft om de opleiding Schoolleider te volgen. Ervaring in het onderwijs en aantoonbare managementervaring, is voor ons belangrijk. De nieuwe directeur moet zich kunnen inleven in wat zich op de werkvloer afspeelt en moet gericht ondersteuning kunnen bieden aan leerkrachten bij het uitvoeren van hun werk. In het belang van de kinderen dient de directeur oog en oor te hebben voor wat er speelt onder de kinderen en hun ouders. De functie is voor minimaal 32 uur.

Lucas Onderwijs biedt de directeur ondersteuning middels de expertise van het bestuursbureau en een inwerkprogramma dat onder andere voorziet in coaching en mentoring door een ervaren collega.

Inlichtingen:

De website van de Stichting Lucas Onderwijs (www.lucasonderwijs.nl) en de website van de Bras (www.basisschooldebras.nl) geven u een eerste indruk van onze organisatie.

Nadere informatie over de school en de vacature kunt u verkrijgen bij mevrouw Irma Buiskool tel: 015-369 82 43 (school). ibuiskool@basisschooldebras.nl

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met Majorie van Espelo of Anne Rijfkogel, HRM-adviseurs. Zij zijn te bereiken op 070 30 01 155 of per e-mail naar mespelo@lucasonderwijs.nl & arijfkogel@lucasonderwijs.nl

Solliciteren:

Deze vacature wordt zowel intern als extern bekendgemaakt.

Uw sollicitatie/motivatie met uitgebreid C.V. kunt u tot en met 17 mei 2021 mailen naar: mobiliteit@lucasonderwijs.nl

De eerste gespreksronde is gespreksronde vindt plaats op 31 mei vanaf 17:00 uur. De 2e gespreksronde zal plaatsvinden op 7 juni vanaf 17:00 uur. Een assessment is onderdeel van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.