• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: 1,0 fte

  • Sluitingsdatum: 10 mei 2021

Ben jij de nieuwe directeur voor IKC Het Talent in Amsterdam Nieuw-West?

Integraal Kind Centrum Het Talent is een fijne buurtschool in Nieuw-West (voormalig stadsdeel Osdorp). Hier krijgen ongeveer 260 kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar uitdagend onderwijs in een nieuw gebouw. Het Talent is een multiculturele smeltkroes, met leerlingen uit 30 verschillende landen. Goed leren met plezier staat op Het Talent voorop, met als motto ‘Kleurrijk en kansrijk!’

Het Talent werkt sinds dit schooljaar met een nieuw concept: de Amsterdamse Familieschool. Om gelijke kansen te creëren voor de kinderen investeren gemeente, school(bestuur) en andere partners in extra onderwijstijd en talentontwikkeling. Ook krijgen gezinnen die daar behoefte aan hebben extra ondersteuning.

Wat bieden we jou?

  • Een uitdagende baan in de Wildemanbuurt, waar je verschil kunt maken voor de kinderen die er opgroeien.
  • Een prettige school met een vernieuwend schoolconcept, een fijn team en betrokken ouders.
  • Meewerken aan een nieuw en idealistisch project met grote maatschappelijke relevantie.
  • Het betreft een baan van 1,0 fte, waarmee je op 1 augustus mag starten.
  • Voldoende parkeermogelijkheid rond de school.
  • Werken binnen AMOS betekent gebruikmaken van de voordelen van een grotere, goed georganiseerde organisatie waarin van en met elkaar willen leren belangrijk zijn. Vanuit een gedeelde visie op onderwijs helpen we elkaar. Ondersteuning komt van het AMOS-bureau en de AMOS Academie, het interne opleidingsinstituut en kenniscentrum.

Waar ga je werken?

Als directeur vorm je samen met twee coördinatoren het managementteam. Het Talent is gehuisvest in een nieuw gebouw (geopend in 2019). Van de ongeveer 260 leerlingen zitten er ongeveer 60 op de voorschool. In Amsterdam is dit de enige school die de voorschool in eigen beheer heeft. Daardoor is de doorgaande lijn van peuters naar kleuters optimaal. De school groeit momenteel gestaag door tot ongeveer 275 leerlingen.

Het betrokken en gedreven team van 30 medewerkers zorgt ervoor dat kinderen graag naar school gaan en veel leren, op een goede manier met elkaar omgaan en respect hebben voor anderen. Een veilige sfeer, orde en structuur vormen een belangrijke basis. Op Het Talent gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. Om toe te komen aan alle verschillende leerniveaus en -stijlen van de kinderen in een jaargroep gebruikt het team het ADI- en GIP-model.

Door een groot onderwijsaanbod op het gebied van taal, lezen, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling leren de kinderen vaardigheden waarmee ze hun plek in de maatschappij kunnen vinden. Er is veel aandacht voor brede talentontwikkeling en burgerschap. De medewerkers werken handelingsgericht en stellen hoge doelen voor de kinderen (en zichzelf). Deze doelen worden regelmatig besproken met alle betrokkenen: kinderen, ouders en leerkrachten. Samenwerking en verbondenheid tussen kinderen, ouders en school is erg belangrijk op Het Talent. Voor de buurt wil de school een centrum van ontwikkeling en kansen voor kinderen zijn.

Het Talent is zich aan het ontwikkelen tot de eerste Amsterdamse Familieschool. Het belangrijkste doel van de Amsterdamse Familieschool is gelijke kansen creëren voor kinderen door een ondersteuningsprogramma. Dit schooljaar is Het Talent gestart met extra bewegen, filosofie, beeldende vorming en wetenschap en techniek naast de lessen taal, rekenen en spelling. Zo wordt elk kind met zijn eigen talenten uitgedaagd. Leerlingen krijgen langer les op school en elke dag is er veel naschools aanbod. Ook is er een familieteam aan de school verbonden, dat klaar staat voor vragen van ouders over bijvoorbeeld opvoeding en financiën. De belangrijkste partners in dit project zijn de gemeente, SEZO (maatschappelijke dienstverlening), universiteit (UvA) en hogeschool (HvA).

Het team werkt daarnaast verder aan de ontwikkeling van het onderwijsaanbod en de organisatie daarvan (modern curriculum en leeromgeving, zoals aandacht voor ICT en wetenschap en techniek). Bij de voorschool en de kleuters wordt een nieuwe, moderne lesmethode geïmplementeerd. Voor de komende jaren is de versterking van de kwaliteitscyclus een van de belangrijke aandachtspunten. Net als de extra ondersteuning die sommige kinderen nodig hebben (Passend onderwijs én meerkunners). Ook verdiept het team zich dit schooljaar verder in de begeleiding van de leerlingen, om zowel binnen als buiten de school bij te dragen aan de positieve sfeer.

AMOS

Stichting AMOS (Amsterdamse Oecumenische Scholengroep) heeft 28 basisscholen, waar ruim 765 medewerkers onderwijs verzorgen aan 7.500 leerlingen. AMOS is een oecumenische scholengroep met wortels in de christelijke traditie. Binnen de grootstedelijke Amsterdamse werkelijkheid vullen de scholen van AMOS hun identiteit in vanuit de oorspronkelijke betekenis van ‘oecumene’: de bewoonde wereld met als belangrijkste waarden medemenselijkheid, respect voor elkaar en de leefomgeving. Dit betekent dat de scholen openstaan voor alle leerlingen en ouders, ongeacht hun achtergrond, religie of levensovertuiging.

Ben je enthousiast?

Solliciteer dan uiterlijk 9 mei 2021. Je kunt daarvoor gebruikmaken van het sollicitatieformulier op https://www.vbent.org/wat-we-doen/werving-selectie/vacature/directeur-ikc-het-talent/.
Daar vind je ook een uitgebreide profielschets. Heb je vragen? Neem dan contact op met Angela Giezen via 06 – 38 07 06 65 of via ws@vbent.org.

Belangrijke data

De voorselectiegesprekken worden gehouden op 11 en 12 mei. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is gepland op 17 mei en de tweede ronde op 20 mei in de middag.

Wij kijken uit naar je reactie!