• Werkveld: Speciaal onderwijs

  • Aantal FTE: 1,0

  • Sluitingsdatum: 15 januari 2021

Op een willekeurige ochtend loop je als directie door de gang van Olivijn. Je bent trots op de aanpassingen en attributen binnen Olivijn die het onderwijs voor kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte mogelijk maken. Je hebt net de kinderen verwelkomt, ouders begroet en hier en daar een helpende hand geboden door bijvoorbeeld een leerling met een meervoudige beperking naar haar klas te begeleiden en een fijne schooldag te wensen.

Meer informatie: Directeur en adjunct-directeur Olivijn