• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: 0.8

  • Sluitingsdatum: 10 oktober 2021

Ben jij ontwikkelingsgericht, creatief en daadkrachtig?

Dan ben jij onze nieuwe directeur!

Het college van bestuur van Aves zoekt
voor CBS De Koperwiek
in Emmeloord een

Directeur voor 0,8 fte.

CBS De Koperwiek is een christelijke basisschool waar elk kind telt. We zijn een TOM-school, TOM
staat voor Team Onderwijs Op Maat. In units werken we gestructureerd en zijn zelfstandig werken
en samenwerkend leren belangrijke aspecten. De school biedt een veilige leer- en leefomgeving
aan ruim 200 kinderen waar we verschillen waardevol én een uitdaging vinden. We bouwen samen
aan een kleurrijke samenleving.
Wil jij leidinggeven aan deze kleurrijke en kansrijke school? Dan ben jij degene die we zoeken!

Wat zoeken wij in een directeur?
• Iemand met een open houding als het gaat om diversiteit en het bieden van een
veilige plek voor ieder kind.
• Iemand die de doorlopende lijn kan vasthouden en zorgt voor verbinding tussen
de units en verschillende werkgroepen.
• Iemand die de visie van onze school onderschrijft , die een coachende rol op zich
kan nemen, individuele kwaliteiten ziet en teamleden inspireert en motiveert.
• Iemand met daadkracht en zelfreflecterend vermogen, die gemakkelijke benaderbaar
en communicatief vaardig is.
• Iemand die een bijdrage levert aan het directeurenberaad van Aves en aan stichtingsbrede
beleidsontwikkeling door deelname in projectgroepen.


Wat willen de kinderen graag?
• Een directeur die bereikbaar is en we vaak zien.
• Een directeur die lief, aardig en betrouwbaar is.
• Een directeur die zorgt voor regels en besluiten neemt.
• Een directeur die de juff en en meesters helpt.
• Een directeur die vaak leuke dingen organiseert.


Wat bieden wij?
• Een school waar het geven van goed onderwijs vanuit een open christelijke levensvisie
centraal staat met respect voor ieders inbreng.
• Een veilig en uitdagend schoolklimaat, met de onderwijs behoeft en van kinderen als uitgangspunt;
dit creëert uitdagingen die zinvol en actief (betrokken) leren mogelijk maken.
• Een ontwikkelingsgericht team met hoge verwachtingen van kinderen én van elkaar.
• Een team van 34 directeuren waarmee je samenwerkt en een bijdrage levert aan de verdere
ontwikkeling van Aves.

Voor gerichte informatie over deze vacature kun je contact opnemen met dhr. J. Timmermans,
tel. 06-55392271.

Wij dagen je uit om jezelf op een creatieve manier te presenteren in je sollicitatie. Reacties kun
je tot 10 oktober 2021 via de mail sturen naar mevr. L. Quak, l.quak@aves.nl. Een assessment maakt
onderdeel uit van de wervingsprocedure. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op
donderdag 28 oktober 2021 vanaf 17.00 uur.

Klik op de link voor het volledige profiel.