• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 0,8-1,0

 • Sluitingsdatum: 14 juni 2021

De functie

In de prachtige Duin- en Bollenstreek komt bij een stichting voor openbaar onderwijs met 300 enthousiaste onderwijsprofessionals een plek als directeur-bestuurder vrij vanwege pensionering. Ben jij iemand die de uitdaging wil aangaan om met deze onderwijsprofessionals goed onderwijs te organiseren voor ruim 3.000 kinderen in deze regio? Wil jij vanuit een zeer solide financiële basis verder werken aan de verbetering van het onderwijs op een 11-tal scholen, variërend van Dalton tot Jenaplan en regulier tot nieuwkomers? Denk je dat jouw visie een aanvulling kan zijn voor deze stichting die zich voorbereidt op een verdere digitalisering van de samenleving, duurzaamheid van de bedrijfsvoering en een leidende rol in de regio op het gebied van onderwijs en opvang voor kinderen tot 12 jaar? Dan is directeur-bestuurder voor jou een interessante functie om samen met directies en teamleden verder te bouwen aan toekomstgericht kwalitatief openbaar onderwijs.

Je bent daarbij een inspirerende, daadkrachtige en bevlogen directeur-bestuurder die integraal eindverantwoordelijk is voor de Stichting Openbaar BasisOnderwijs in de Duin- en Bollenstreek (OBODB). Je bent innoverend en geeft als ondernemende directeur-bestuurder leiding aan elf scholen met zestien vestigingen voor openbaar primair onderwijs. Je geeft toekomstgericht vorm aan de ontwikkeling van de stichting in nauwe samenwerking met de diverse geledingen. Je investeert in een lerende organisatie met een professionele cultuur, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid verder worden ontwikkeld. Je bent open minded, strategisch en verbindend, maar durft ook te confronteren als het om goed onderwijs gaat.

Visie-gedreven stimuleer je de diversiteit aan scholen en lever je een belangrijk bijdrage aan het beeldmerk ‘OBODB’ dat staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de regio. Je acteert transparant en stuurt actief op de onderlinge verbinding van de scholen en het verder professionaliseren van de organisatie. Je draagt zorg voor het verwerven en optimaal besteden van de middelen, zodat de organisatie adequaat functioneert, passend bij de visie voor bereikbaar en kwalitatief goed, openbaar onderwijs. Daarbij heeft digitale geletterdheid een belangrijke plek, zodat leerlingen adequaat kunnen functioneren en participeren in de huidige én toekomstige maatschappij.

Van jou wordt een belangrijke rol verwacht in het regionale krachtenveld van het primair onderwijs in de regio. Je hebt een adviserende, initiërende en proactieve rol richting de verschillende overlegpartners, zoals verschillende gemeentes en andere schoolbesturen, waarbij het belang van eigentijds onderwijs en diversiteit aan scholen voorop staat. Je stelt je op de hoogte van de sociaal maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in de regio en kent de landelijke ontwikkelingen van het primair onderwijs. Intern stimuleer je de samenwerking en het lerend vermogen tussen de scholen op het gebied van kwaliteit, onderwijsontwikkeling en onderwijsinnovatie. Je verbindt de interne en externe ontwikkelingen en zorgt dat stichting OBODB een volwaardige gesprekspartner is aan de overlegtafel.

Ingangsdatum: 1 december 2021

Dienstverband: 0,8 – 1,0 fte

Salaris bij 1,0 fte: € 6.605 – € 8.527 | bestuurders cao B4

Wat bieden wij?

Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin en Bollenstreek biedt:

 • een uitdagende directeur-bestuurders functie bij een mooie organisatie met een stevig fundament en volop kansen deze verder te ontwikkelen en te borgen;
 • een diversiteit aan scholen met kwalitatief goed onderwijs;
 • bekwame en betrokken medewerkers waarmee het goed ‘sparren’ is;
 • een sterke ondersteuning en intercollegiaal overleg met directieleden;
 • een lerende organisatie, waarin je vanuit een (financieel) gezonde basis kunt bijdragen aan toekomstgericht onderwijs;
 • een professionele en betrokken raad van toezicht.

Informatie over de organisatie

Stichting OBODB verzorgt openbaar primair onderwijs met 11 openbare basisscholen (16 vestigingen) in de Duin- en Bollenstreek. De scholen bevinden zich in de plaatsen Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim, Valkenburg en Voorhout. Iedere school heeft zijn eigen karakter en sfeer. De stichting heeft circa 3050 leerlingen en 300 medewerkers. De scholen worden op de diverse beleidsterreinen ondersteund vanuit een centraal stafbureau in Noordwijk. OBODB heeft een eigen interne academie met een groot aanbod aan activiteiten op het gebied van de professionele ontwikkeling van de medewerkers van de scholen.

Er is binnen de stichting een grote diversiteit aan onderwijskundige profielen op de scholen. Op alle scholen wordt gewerkt aan een sterke pedagogische relatie tussen leraar en leerling. Scholen bieden betekenisvol onderwijs, waarbij er een balans is tussen kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Leerlingen worden daarbij uitgedaagd om actief en onderzoekend te leren. Onderwijs dat iedere leerling de mogelijkheid biedt zich kansrijk en optimaal te ontwikkelen in meetbare en merkbare concrete resultaten.

Het actuele koersplan van OBODB is het resultaat van een interactief proces, waarin de diverse geledingen van de organisatie hebben meegedacht en meegepraat over de toekomstige koers. De koers is gericht op de voortdurende ontwikkeling van onze scholen richting 2032. Het huidige koersplan loopt dit schooljaar ten einde. Het biedt de nieuwe directeur-bestuurder de mogelijkheid het koersplan samen met de organisatie te actualiseren.

Wat vragen wij?

Functie-eisen

 • Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met onderwijsorganisaties, dan wel organisaties in het maatschappelijk domein.
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, financiën, personeel en huisvesting.
 • Je bent een gezaghebbend intern en extern boegbeeld en belangenbehartiger.

Benodigde competenties en vaardigheden

 • Je bent een inspirerende en toegankelijke directeur-bestuurder met visie en weet deze te verbinden aan de ingezette koers en planvorming.
 • Je hebt ervaring met het vertalen van lange termijnontwikkelingen naar organisatiedoelen en het concretiseren daarvan in beleid.
 • Je hebt lef, daadkracht, bent ondernemend, durft te pionieren en bent oplossingsgericht.
 • Je onderschrijft de decentrale cultuur van de organisatie met ruimte voor eigen profilering van de scholen in de regio.
 • Je bent koersvast en gericht op ontwikkeling en resultaat vanuit een faciliterende, bestuurlijke rol.
 • Je bent gericht op samenwerking, het creëren van vertrouwen en hebt een sterk empathisch vermogen.
 • Je (h)erkent kwaliteiten en verschillen, ziet kansen en weet deze te benutten.
 • Je bent een volwaardige sparringpartner en vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor innovatieve ideeën.
 • Je weet resultaatgericht de kwaliteit te versterken en te borgen.
 • Je bent vaardig in het onderhandelen met gemeenten, besturen, organisaties en instellingen in het onderwijs.
 • Je beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Stichting OBODB bij deze werving & selectieprocedure. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 14 juni 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Noordwijk.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 14 juni 2021
Voorgesprekken ScoliX: 17 – 18 juni 2021
1e gesprek BAC: week 26
2e gesprek BAC: week 27

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.