• Werkveld: Speciaal onderwijs

 • Aantal FTE: 1

 • Sluitingsdatum: 21 juni 2021

De functie

Ieder kind heeft zijn talenten en ontwikkelingsmogelijkheden. Voor leerlingen met een motorische en/of meervoudige beperking of chronische ziekte is echter niets vanzelfsprekend. Mytylschool Roosendaal biedt leerlingen in een eigen omgeving veilig en kwalitatief goed onderwijs met betrokken, gespecialiseerde professionals. Een uniek onderwijsexpertisecentrum dat onlangs als eerste éénpitter de kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs ISO 9001 in de wacht heeft gesleept. Het reguliere onderwijs in de regio maakt ook volop gebruik van de kennis en diensten van dit expertisecentrum. Er is verkennend onderzoek om nieuwbouw te gaan realiseren samen met zorg- en ketenpartners uit de regio. Bent u sterk gemotiveerd hierin een belangrijke rol te spelen en als bevlogen, inspirerende en daadkrachtige leidinggevende hier eindverantwoordelijk voor te zijn? Dan is directeur-bestuurder voor u een interessante functie om samen met betrokken en professionele medewerkers in onderwijs en zorg Mytylschool Roosendaal toekomstgericht verder te ontwikkelen.

U heeft daarbij een duidelijke visie op (voortgezet) speciaal onderwijs die u weet te vertalen naar heldere kaders, doelen en acties om de ingezette koers van Mytylschool Roosendaal verder vorm te geven en kwaliteit te borgen. Uw leiderschapsstijl kenmerkt zich door: lef, samenwerking, inspiratie, vertrouwen, ruimte geven en verantwoordelijkheid vragen. U investeert in een professionele lerende organisatie, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid verder worden ontwikkeld. U bent open minded, ondernemend, daadkrachtig en verbindend, maar weet ook uit te dagen als het om goed onderwijs gaat.

Met strategisch inzicht kijkt u van buiten naar binnen en van binnen naar buiten. U anticipeert op in- en externe ontwikkelingen, ziet en benut de kansen en uitdagingen voor de school. U maakt duidelijke keuzes, bent helder en consistent in uw communicatie en creëert draagvlak. Van u wordt een bijdrage verwacht in het regionale krachtenveld van onderwijs en zorg. U heeft een adviserende, verbindende en proactieve rol richting de verschillende overleg- en samenwerkingspartners, zoals de gemeentes, zorginstellingen en andere onderwijsinstellingen, waarbij het belang van toekomstgericht, gespecialiseerd onderwijs voorop staat. U bent daarbij het boegbeeld van de school en onderhoudt contacten met allerlei externe relaties. Uw ondernemende geest, op samenwerking gerichte houding en sterke communicatieve vaardigheden komen goed van pas om de positie van de Mytylschool te verstevigen en optimaal te benutten.

Kortom, een unieke en veelzijdige functie waarin u zelf groeit, u anderen stimuleert om te groeien en samen verder bouwt aan een gespecialiseerd expertisecentrum voor kinderen met een motorische en/of meervoudige beperking of chronische ziekte in de regio.

 • Ingangsdatum: 1 januari 2022
 • Dienstverband: 1,0 fte
 • Salaris: cao po bestuurders B2

Wat bieden wij?

Mytylschool Roosendaal biedt:

 • een uitdagende bestuursfunctie bij een gespecialiseerd expertisecentrum met een stevig fundament;
 • een functie waar veel aangrijpingspunten liggen om de organisatie verder te ontwikkelen in onderwijskwaliteit, samenwerking en toekomstbestendigheid;
 • een professionele, lerende organisatie, waarin u vanuit een financieel gezonde en solide basis bijdraagt aan gespecialiseerd onderwijs; uw vakmanschap krijgt alle ruimte;
 • betrokken gedreven collega’s die samen verder willen ontwikkelen en leren;
 • een informele en prettige werkomgeving waar aandacht is voor elkaar;
 • een professionele raad van toezicht gericht op kansen en ontwikkeling.

Informatie over de organisatie

Mytylschool Roosendaal biedt onderwijs en kinderrevalidatie aan leerlingen van 4 tot en met uiterlijk 21 jaar. De leerlingen zijn verdeeld in twee afdelingen te weten: de afdeling Speciaal Onderwijs (SO) en de afdeling Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Naast het SO en VSO heeft de Mytylschool een peutergroep van 1,5 – 4 jaar, waar een integraal aanbod gegeven wordt van pedagogische ondersteuning en kinderrevalidatie. De school participeert actief in vier samenwerkingsverbanden van het PO en VO. Mytylschool Roosendaal wordt bestuurd door een directeur-bestuurder (éénpitter) die rechtstreeks rapporteert aan de raad van toezicht.

Mytylschool Roosendaal werkt nauw samen met het Bravis ziekenhuis. Een multidisciplinair kinderrevalidatieteam draagt samen met het onderwijs zorg voor een optimale ontwikkeling van de kinderen op de Mytylschool. De school heeft tevens het leerlingenvervoer in eigen beheer. Elke dag opnieuw zetten de professionals zich met hart en ziel in om het beste onderwijs, de beste zorg en ondersteuning te bieden aan leerlingen, zodat zij optimaal en in samenwerking met anderen hun talenten ontdekken en zich kunnen ontwikkelen. Alles is gericht op een zo zelfstandig mogelijk functioneren op de gebieden wonen, arbeid/dagbesteding, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Voor meer informatie zie de website van www.mytylschoolroosendaal.nl.

Wat vragen wij?

 Functie-eisen

    De kandidaat die wij zoeken:

 • heeft een academisch/HBO+ werk- en denkniveau; 
 • heeft aantoonbare kennis van en ervaring met orthopedagogiek, bedrijfsvoering, financiën, personeel      en huisvesting;
 • heeft ervaring in het (integraal) leidinggeven aan professionals in het onderwijs;
 • is bekend met actuele trends en ontwikkelingen binnen het (speciaal) onderwijs en de gehandicaptenzorg;
 • heeft affiniteit met en een groot hart voor de sector Mytyl;
 • is een gezaghebbend intern en extern boegbeeld en belangenbehartiger.

Functie-wensen

De kandidaat die wij zoeken:

 • is in staat om de leerling als kind te zien in zijn context; en de samenwerking met andere professionals hierbij te integreren;
 • is in staat om vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie op inspirerende en verbindende wijze vorm te geven aan de verdere ontwikkeling van de school en weet deze ontwikkeling te borgen;
 • kan met passie, enthousiasme en vakmanschap leiding geven;
 • is in staat een klimaat te scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen;
 • heeft een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: weet om te gaan met verschillende meningen en belangen;
 • zet zijn/haar leidinggevende ervaring in om medewerkers te coachen en te begeleiden in het ontwikkelen en versterken van een professionele cultuur;
 • is analytisch, innovatief en oplossingsgericht;
 • is communicatief vaardig, constructief-kritisch en voorspelbaar;
 • is een toegankelijk boegbeeld voor kinderen, ouders, teamleden en externen;
 • is een bevlogen, daadkrachtige en ondernemende directeur, waarbij samenwerking tussen onderwijs en zorg centraal staat;
 • is vaardig in het onderhandelen met gemeenten, besturen, organisaties en instellingen uit de sectoren onderwijs, zorg, welzijn en jeugdhulp, alsmede met relevante marktpartijen over toekenning en inzet van middelen en gelden.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt deze werving & selectieprocedure voor Mytylschool Roosendaal. Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief uiterlijk 21 juni 2021 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op deze pagina.

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel of online. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) zijn gepland in Roosendaal.

Belangrijke data

 • Sluitingsdatum: 21 juni 2021
 • Voorgesprekken ScoliX: 24 – 25 juni 2021
 • 1e gesprek BAC: 14 september 2021
 • 2e gesprek BAC: 21 september 2021

Wilt u in uw agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of telefonisch via 020 – 737 00 61.

LET OP: Alle data zijn onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen i.v.m. het coronavirus.