• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 1

 • Sluitingsdatum: 31 augustus 2020

De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die als doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs. Dit doet zij in samenwerking met alle betrokkenen/geledingen op de bij de stichting aangesloten scholen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de stichting Spelen = Leren, die peuteropvang op diverse locaties verzorgt en kwalitatief hoogwaardige voor- en vroegschoolse educatie levert.

Het College van Bestuur zoekt een:

DIRECTEUR m/v 1 fte

voor basisschool Heilinde in Sint Willebrord

De functie

Je geeft leiding aan een betrokken team en bent het gezicht van basisschool Heilinde. Vanuit een duidelijke onderwijskundige visie expliciteer je de koers van de school, waarin alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Niet alleen de cognitieve maar ook de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen staat hierin centraal. Je werkt planmatig aan de verdere implementatie en borging van eigentijds onderwijs.

Je investeert in een lerende organisatie met een professionele cultuur, waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid verder worden ontwikkeld. Je bent open minded, ondernemend, daadkrachtig en verbindend, maar durft ook te confronteren als het om goed onderwijs gaat. Je benut je leidinggevende ervaring bij het organiseren en regisseren van de school. Je houdt rekening met de belangen, positie en verantwoordelijkheid van teamleden, medezeggenschap, ouders en leerlingen in een open klimaat, waarbij alle betrokkenen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelen. Een interessante functie voor een ambitieuze leidinggevende, die het onderwijs elke dag een beetje beter wil maken.

Wat bieden wij?

 • Een school met volop kansen om je verder te ontwikkelen;
 • Een enthousiast en betrokken team met hart voor de kinderen;
 • Een school met veilig, positief pedagogisch klimaat;
 • Een uitdagende en gevarieerde werkplek;
 • Op samenwerking gerichte collega-directeuren en directeur-bestuurder en adequate ondersteuning.

Informatie over de school

Basisschool Heilinde is gelegen in het hart van Sint Willebrord en heeft als motto: “Laat kinderen groeien, zodat ze stevig staan in de wereld van morgen!” De school telt zo’n 500 leerlingen. In totaal werken er circa 45 betrokken medewerkers. De leerlingen zijn verdeeld over 3 gebouwen: locatie onderbouw, locatie middenbouw en locatie bovenbouw.

De kernwaarden zijn: samen, verantwoordelijk, ontplooiing, eigenheid en plezier. In een veilige omgeving en een goede sfeer worden kinderen uitgedaagd, krijgen ze zelfvertrouwen en kunnen zij goed presteren. De school vormt een gemeenschap waarin kinderen en volwassenen samen leren, spelen, werken en samen leven. Er wordt samengewerkt met externe partners voor voor- en vroegschoolse educatie. Momenteel wordt met de gemeente Rucphen een traject doorlopen voor te realiseren nieuwbouw, waarbij de directeur nauw betrokken is.

Nadere informatie over de school en de stichting kunt u vinden op www.bsheilinde.nl  en www.borgesiusstichting.nl.

Wat vragen wij?

Functie eisen

 • Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau.
 • Je hebt een afgeronde schoolleidersopleiding blijkend uit de aantoonbare registratie in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs of bent bereid deze te volgen.
 • Je beschikt over integrale managementkwaliteiten op het terrein van visieontwikkeling, personeel, onderwijs en bedrijfsvoering.
 • Je bent een bevlogen, daadkrachtig en inspirerend leider.

Competenties en vaardigheden

 • Je kunt met enthousiasme en daadkracht leidinggeven aan de school en staat open voor feedback.
 • Je zet je leidinggevende ervaring in om het team te coachen en begeleiden in het verder
 • versterken van een professionele cultuur.
 • Je bent in staat om vanuit een eigentijdse onderwijskundige visie op inspirerende en verbindende wijze sturing te geven aan veranderingsprocessen en deze te implementeren en te borgen.
 • Je bent transparant, communicatief sterk en hebt empathisch vermogen.
 • Je hebt een goed ontwikkelde omgevings- en organisatiesensitiviteit: je weet om te gaan met verschillende meningen en belangen en biedt ruimte aan medewerkers.
 • Je bent in staat een klimaat scheppen waarin medewerkers zich gehoord, gemotiveerd, gestimuleerd en gewaardeerd voelen.
 • Je bent een zichtbaar boegbeeld voor kinderen, ouders en teamleden en je bewust van je rol als schoolleider in de dorpsgemeenschap.

Selectieprocedure

ScoliX begeleidt Borgesiusstichting bij deze werving & selectieprocedure. Graag ontvangen wij je cv en motivatiebrief uiterlijk 31 augustus 2020 voor 09.00 uur via de button ‘solliciteer’ op  

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde voorgesprekken op het kantoor van ScoliX in Ouderkerk aan de Amstel. De gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) en de selectiecommissie (SC) zijn gepland in Oudenbosch.

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 31 augustus 2020
Voorgesprekken ScoliX: 7 september 2020
1e gesprek SC: 15 september 2020
2e gesprek BAC: 21 september 2020

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Marcel van der Linden via marcelvanderlinden@scolix.nl of 020 737 00 61.

Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure, deze zal afgenomen worden op 6 oktober 2020.