Na een dynamische tijd is de afgelopen periode een stevig fundament gelegd om samen met het team verder te bouwen aan een professionele leer- en werkomgeving.

Vanuit een helicopterview overzie je het geheel en breng je de ingezette ontwikkelingen samen in  één duidelijk en behapbaar plan, voorzien van heldere doelen die voortkomen uit de concretisering van de bestaande visie. Je geeft het team de ruimte en het vertrouwen om hun eigen talenten en  professionaliteit in te zetten bij het bereiken van de doelen. Samen komen jullie tot duidelijke afspraken, een zichtbare doorgaande lijn en worden beide locaties als één school ervaren. Gaandeweg wordt zo ook steeds duidelijker wie wat doet in de nieuwe (management)structuur: MT, IB, bouwcoördinatoren, specialisten en teamleden.

Je ondernemende geest, op samenwerking gerichte houding en communicatieve vaardigheden  komen goed van pas om de positie van de school in de wijk te verstevigen, te laten horen en zien  waar jullie trots op zijn en ouders en samenwerkingspartners aan jullie te binden. Kortom een veelzijdige functie waar jij zelf groeit, je anderen stimuleert om te groeien en samen uitgroeit tot een unieke school in Barendrecht!

Wat bieden wij?

  • Een school van formaat waar leerlingen, ouders en collega’s zich thuis voelen.
  • Een betrokken team dat haar kracht kent en wil blijven vernieuwen en ontwikkelen.
  • Veel talent en specialismen in huis om de ambities waar te maken.
  • Kansen om de school sterk te profileren, zoals ontwikkeling van een breed aanbod, een betrokken ouderpopulatie en samenwerking met  partners in en rond de school.
  • Een directieberaad dat elkaar inspireert, samen leert en nieuwe initiatieven ontwikkelt.
  • Een bestuur en bestuursbureau in ontwikkeling.

Informatie over de organisatie

CBS Groen van Prinsterer is een grote basisschool in Barendrecht met een duidelijke, herkenbare protestants-christelijke identiteit. De school heeft ongeveer 500 leerlingen en 50 medewerkers en is gehuisvest op twee locaties, die hemelsbreed 500 meter van elkaar liggen. In het karakteristieke gebouw van Stellingmolen krijgen kinderen van groep 1 tot en met groep 8 les. Locatie Hof van Maxima is als enige onderwijsaanbieder onderdeel van een multifunctionele accommodatie (MFA) in een uitbreidingswijk. Op deze locatie vind je de groepen 1 tot en met 5. Het MFA heeft een sporthal en een natuurtuin. Op beide locaties bevinden zich een peuterspeelzaal en kinderopvang. De school heeft een eigen meer- en  hoogbegaafdengroep ‘De Komeet’.

De Groen staat al ruim 100 jaar goed bekend in Barendrecht om zijn goede resultaten en sterk pedagogisch klimaat. Vanuit de missie ‘Groeien doe je op de Groen’ onderzoekt de school in aanvulling op “De Komeet” de mogelijkheden om leerlingen, met andere dan cognitieve talenten, zich verder te laten ontwikkelen.

De implementatie van een nieuwe organisatiestructuur is in volle gang. Sinds dit schooljaar vormt de directeur met de teamleider het managementteam (MT) en wordt gewerkt met bouwcoördinatoren. De inzet van specialisten in specifieke vakgebieden is in opbouw. Binnen deze structuur ligt de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk binnen de organisatie. Het MT werkt nauw samen met de twee IB-ers.

Groen van Prinsterer is een school van stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk. De stichting beheert twaalf basisscholen, waarvan zes in Barendrecht en zes in Ridderkerk. Er wordt eigentijds onderwijs vanuit de christelijke waarden en normen geboden aan ruim 4000 leerlingen, verzorgd door circa 400 medewerkers.

De directeur-bestuurder heeft de dagelijkse leiding. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende rol. De directeur-bestuurder en directeuren worden bij de beleidsvoorbereiding en implementatie ondersteund vanuit een bestuursbureau met 10 medewerkers. Directeuren werken samen in een directieberaad aan de uitvoering van het strategisch beleidsplan 2018-2022: “Krachtig in geloofwaardig onderwijs”.

Wat vragen wij?

Competenties en vaardigheden 

● Ambitieus: Je streeft naar hoge kwaliteit, weet kansen om te zetten in daadwerkelijke acties, initieert vernieuwende activiteiten en enthousiasmeert anderen.

● Verbindend: Je weet een sfeer van vertrouwen en veiligheid te creëren, waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt. Je bent helder over wederzijdse verwachtingen, in staat om  verschillen te overbruggen en twee locaties te verbinden tot één school.

● Daadkrachtig en besluitvaardig: Je betrekt belanghebbenden bij de besluitvorming, hakt  weloverwogen knopen door wanneer dit nodig is en draagt de besluiten duidelijk uit. Daarbij verlies je de mens en de verschillende (soms tegengestelde) belangen niet uit het oog.

● Planmatig: Vanuit een eigentijdse visie op onderwijs en leren werk je de visie van de Groen van Prinsterer verder uit in een PDCA cyclus. Je bewaakt het overzicht en bent aanwezig in  de groepen om toe te zien op een uniforme implementatie en leerkrachten feedback te  geven.

● Leiderschap: Vanuit gedeeld leiderschap ondersteun je het team in de ontwikkeling naar een professionele leer- en werkgemeenschap. Je bent daarbij duidelijk wanneer nodig en  coachend wanneer het kan.

● Communicatief vaardig: Je bent toegankelijk en benaderbaar, legt makkelijk contact, deelt  proactief informatie en bevordert onderlinge transparante communicatie.
Functie-eisen  

● Je geeft vanuit een persoonlijke geloofsbeleving inhoud aan de protestants christelijke identiteit van de school.

● Je bent in staat de goede naam van de school verder uit te breiden; de pareltjes van de school te gebruiken voor de profilering in de nabije omgeving.

● Je bent in het bezit van een diploma schoolleider.

● Je past met jouw kwaliteiten bij de visie en het meerjarenbeleid van PCPO: “Krachtig in geloofwaardig onderwijs”.

Selectieprocedure  

Na de brievenselectie volgt de eerste ronde gesprekken op het bestuurskantoor van PCPO.

Belangrijke data 

Sluitingsdatum: 30 mei 2022

1e gesprek BAC en BMT: 7 juni 2022

2e gesprek BAC: 13 juni 2022

Wil je in je agenda alvast rekening houden met deze data?

Voor meer informatie kun je contact  opnemen met Evert Vos via info@pcpobr.nl of bel naar 0180 – 62 05 33.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.