• Werkveld: Primair onderwijs

 • Aantal FTE: 0,6

 • Sluitingsdatum: 21 januari 2021

Passend Primair Onderwijs
Hoeksche Waard Regio 28.04

Wij zijn per 1 mei 2021 op zoek naar een ambitieuze en betrokken

Directeur

Organisatie

Bij het samenwerkingsverband zijn 4 schoolbesturen aangesloten met ruim 6000 leerlingen:

 • Stichting De Hoeksche School (openbaar – 20 basisscholen,
  1 sbo)
 • Stichting De Waard (protestants christelijk; 14 basisscholen,
  1 sbo, 1 so)
 • Stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland
  (antroposofisch – 1 basisschool)
 • Stichting Willibrordusschool (rooms-katholiek – 1 basisschool)
 • Stichting Yulius (speciaal onderwijs cluster 4)

Missie en visie

Het SWV hanteert het schoolmodel en kent geen arrangementen.
Er is een uitgebreide basisondersteuning met een forse financiële ondersteuning. Het SWV kent een eenduidig referentiekader, een ondersteuningstraject met HGW/CLB. Het voortdurend optimaliseren van het handelen van de leerkracht is essentieel. Onze missie: Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af.

Functieomschrijving

Onder eindverantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur ontwikkelt u beleid aangaande de drie doeldomeinen: onderwijsresultaten, kwaliteitsvisie en kwaliteitscultuur; u creëert daar draagvlak voor
en u stemt de bedrijfsvoering daar op af.
U buigt processen om, als te verwachten veranderingen in beleid, samenwerking en geldstromen daarom vragen. U houdt de eigen verantwoordelijkheid van schoolbesturen en de andere betrokkenen bij het proces in het vizier. Uw speerpunt is het motiveren van alle betrokkenen, van onderwijsassistenten, leerkrachten, directeuren en bovenschoolse ondersteuners, tot het leveren van een optimale bijdrage aan de ondersteuning van onze leerlingen. U richt zich zowel in- als extern op samenwerking en binding. U geeft leiding aan de medewerkers van de ondersteuningscommissie en bent een klankbord voor medewerkers van de scholen en de ouders.

Functie eisen

HBO+/WO werk- en denkniveau; Onderwijsmanagement- en procesmanagementervaring in het primair en/of speciaal onderwijs; Goede leidinggevende, sociale en communicatieve vaardigheden; Resultaatgerichtheid; In staat om een visie mondeling en schriftelijk neer te zetten; Een heldere visie op passend onderwijs, kwaliteitszorg en opvoeding; Affiniteit en ervaring met bedrijfsvoering (HRM en Financiën, Planning & Control; Inlevingsvermogen naar ouders en kinderen; Bedrevenheid in het ontwikkelen en uitbouwen van netwerken en strategische samenwerkingsverbanden; Het hebben van kennis van en correct uitvoering geven aan procedures; Kunnen functioneren in een uitdagend bestuurlijk en maatschappelijk krachtenveld.


Wij bieden:

 • Salarisschaal D13 cao PO
 • Een aanstelling met een omvang van 0,6 fte (24 uur per week)

Tijdplanning:

Einde reflectietermijn- donderdag 21 januari 2021
Eerste gespreksronde- dinsdag 2 februari 2021
Tweede gespreksronde – dinsdag 9 februari 2021

Meer informatie:

 • De uitgebreide vacature en achtergrondinformatie is online te vinden op https://swv2804.nl/contact
 • de heer L.J. van Heeren, lid dagelijks bestuur SWV PPO HW,
  telefoon: 078 – 629 59 99
  e-mail: l.vanheeren@dehoekscheschool.nl
 • De heer M.P den Hartog, directeur SWV PPO HW,
  telefoon: 078 – 629 59 94
  e-mail: mpdenhartog@swv2804.nl

Stuur uw sollicitatie met cv vóór 21 januari 2021 naar:
Bestuurskantoor SWV PPO Hoeksche Waard,
Biezenvijver 5
3297 GK Puttershoek
of
e-mail: sollicitatie@dehoekscheschool.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.