• Werkveld: Primair onderwijs

  • Aantal FTE: 1

  • Sluitingsdatum: 16 november 2020

De Bolster is op zoek naar een

Directeur

voor 1 fte

Het zien van spelende kinderen, verdeeld over een van de pleinen (mét kastanjebomen) die de monumentale panden van De Bolster rijk is, maakt je elke dag opnieuw blij en doet je beseffen waarom je voor dit vak hebt gekozen. Voor de school begint zeg je iedereen gedag en is er een briefing voor het team. Daarna ben je op het plein te vinden, je heet de kinderen welkom en begroet de ouders. Als de lessen starten is het tijd voor een kop koffie en het beantwoorden van belangrijke e-mails, zodat je alle rust hebt voor het overleg met het MT om de lopende zaken door te nemen, casuïstiek te bespreken en vervolgacties uit te zetten.
Daarna neem je de week door met de administratieve ondersteuning en de conciërge. Nog een rondje door de school, hier en daar een kort bezoekje in de klas en dan naar de andere locatie 100 meter verderop om te zien hoe een plusklas werkt aan het project Engels “Talk of the Town”.  Na de eerste weken, waarin je vooral veel informatie over De Bolster tot je hebt genomen, ga je samen met het team aan de slag om De Bolster (nog beter) op de kaart te zetten in dit prachtige deel van Amersfoort. Op basis van je analyse stel je met het team een plan op voor de lange termijn, concreet, doel- en resultaatgericht. Je maakt heldere afspraken, deelt verwachtingen, monitort de voortgang, spreekt mensen aan op hun eigen verantwoordelijkheid én viert successen.
Als directeur van De Bolster bouw je hiermee verder aan de goede basis die in de afgelopen jaren is gelegd. Het aanbod binnen de school is divers en goed gedifferentieerd, er is zichtbare ondersteuning voor álle kinderen die dat nodig hebben met een breed aanbod voor de meer- en hoogbegaafden. Aan jou om de goede zaken te behouden, te borgen en stapsgewijs te werken aan:

  • het concretiseren en in de praktijk brengen van de beschreven visie;
  • de borging van het uitstekende pedagogische klimaat;
  • profilering van De Bolster in de nieuwe wijk en bestaande wijk: het zichtbaar maken van de kwaliteit van het onderwijs;
  • verdere ontwikkeling van een professionele cultuur en lerende organisatie;
  • een nieuwe organisatiestructuur waarin leiderschap gedeeld wordt.

De directie bestond tot voor kort uit twee directeuren (1,5 fte) die gezamenlijk verantwoordelijk waren voor beide locaties. Vanwege pensionering enerzijds en een nieuwe uitdaging anderzijds is deze vacature ontstaan. Er wordt één sterke en ervaren directeur geworven die de organisatie- en directiestructuur binnen de school kan herzien. Natuurlijk in dialoog met het team en het bestuur.

Nieuwsgierig geworden? Klik hier voor meer informatie over de vacature