• Werkveld: Primair onderwijs

 • Sluitingsdatum: 16 september 2020

De Borgesiusstichting is een Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs, die als doel heeft het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed basisonderwijs. Dit doet zij in samenwerking met alle betrokkenen/geledingen op de bij de stichting aangesloten scholen. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de stichting Spelen = Leren, die peuteropvang op diverse locaties verzorgt en kwalitatief hoogwaardige voor- en vroegschoolse educatie levert.

Het College van Bestuur zoekt een:

DIRECTEUR m/v 1 fte (0,8 is bespreekbaar)

voor basisschool ‘t Bossche Hart, Mgr. Hopmanshof 2 te Bosschenhoofd

Waar ga je werken?

Basisschool ’t Bossche Hart is een kleine, groeiende dorpsschool in het hart van het dorp Bosschenhoofd waar een goede sfeer heerst. De school is sinds 2011 gehuisvest in een moderne multifunctionele accommodatie met daarin o.a. ruimte voor peuteropvang van Spelen=Leren en een kinderdagverblijf/BSO. Alle partijen streven naar een goed functionerend kindcentrum, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars sterktes en continu de afstemming met elkaar wordt gezocht. Ongeveer 175 leerlingen gaan met plezier naar school en dit aantal groeit binnen twee jaar naar 190 leerlingen. Het team bestaat uit 9 leerkrachten/IB en 3 pedagogisch medewerkers. De externe partner voor kinderopvang/BSO heeft 8 medewerkers. Op termijn zal de huidige locatie qua omvang te klein zijn.

Wat ga je doen?

Passend bij de strategische beleidsontwikkeling van de Borgesiusstichting is ’t Bossche Hart vooruitstrevend in “Onderwijs anders organiseren”. In de onderbouw (groep 1 t/m 5) worden sinds het schooljaar 2019-2020 kinderen begeleid in een unit, waarin iedere leerling werkt op zijn eigen functioneringsniveau. In het schooljaar 2020-2021 start de bovenbouwunit (groep 6 t/m 8). De school werkt met een continurooster en streeft naar een doorgaande lijn van kinderopvang tot basisschool. De samenwerking tussen pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten en leerkrachten zijn van groot belang. Het samenbrengen van alle partijen is een belangrijke taak van de nieuwe directeur, waarbij vooral gedacht wordt in mogelijkheden en niet in beperkingen.

Jouw taken:

 • Je zorgt voor kwalitatief goed onderwijs.
 • Je geeft leiding aan een professioneel team en door ze te begeleiden en te ontwikkelen waarborg je de kwaliteit van de school. Daarnaast is het belangrijk dat de medewerkers zich gezien en gewaardeerd voelen, zodat ze trots zijn in hun rol. Het is belangrijk dat ouders deze betrokkenheid ervaren en dat dit samenhangt met de omgeving en het beheer van de school.
 • Je zorgt ervoor dat alle leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Hierbij staat niet alleen de cognitieve ontwikkeling van het kind centraal, maar ook de sociaal-emotionele en persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen.
 • Je stimuleert vanuit onderwijskundige visie de lerende organisatie en hebt aandacht voor de planmatige kant van de ontwikkeling, implementatie en borging van het onderwijs.
 • Je bent verantwoordelijk voor de integrale ontwikkeling van de school gebaseerd op identiteit en missie, pedagogisch-didactische ontwikkelingen en ingezette vernieuwing. Je geeft deze verder vorm met alle aanwezige partijen.

Wie ben jij?

 • Je beschikt over, bij voorkeur een academisch werk- en denkniveau, met minimaal HBO+ diplomaniveau en een registratie in het schoolleidersregister (of bereid dit te behalen).
 • Je bent een kartrekker die vanuit betrokkenheid, enthousiasme én trots samen met het team de ingeslagen weg vervolgt en onderwijskundige vernieuwingen inbrengt om het onderwijs anders te organiseren.
 • Je onderschrijft de gedachte over de vorming van een kindcentrum vanuit een
 • onderwijskundige visie.
 • Je hebt oog voor wat er in de groep gebeurt.
 • Je weet het team te enthousiasmeren, te prikkelen en uit te dagen in hun persoonlijke ontwikkeling.
 • Je bent sociaal vaardig, zichtbaar en toegankelijk in contact; zowel richting het team als de ouders en kinderen.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Je bent besluitvaardig en daadkrachtig; ook naar ouders toe.

Wat kunnen wij jou bieden?
Een uitdagende en gevarieerde functie op een moderne werkplek met een betrokken team en de leukste kinderen! Naast een goed inwerkprogramma, maak je deel uit van een cluster met andere scholen in de regio. Daarnaast passen meerdere scholen binnen de Borgesiusstichting unitonderwijs toe.

De Borgesiusstichting is momenteel bezig met de vaststelling van salarisschalen van directeuren en OOP. De functie wordt ingeschaald op D12 van de CAO voor Primair Onderwijs, maar dit dient nog formeel te worden vastgesteld door de GMR. Je start met een jaarcontract en bij gebleken geschiktheid volgt een contract voor onbepaalde tijd.

Herken je jezelf in dit profiel?
Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren. Stuur je curriculum vitae met motivatiebrief uiterlijk 16 september 2020 aan Spijtenburg Werving en Advies t.a.v. Sybille van Bladel, via s.vanbladel@spijtenburg.nl.

Voor vragen over de vacature kun je contact opnemen met Sybille van Bladel; voor vragen over de procedure kun je terecht bij Michelle de Rover via 076 – 2063 333.

Vervolg procedure:
Uiterlijk 18 september krijg je bericht of jouw reactie wordt meegenomen in de sollicitatieprocedure. Het eerste gesprek vindt plaats met de selectiecommissie op 22 september v.a. 15 uur te Oudenbosch.

Het gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt plaats op dinsdag 1 oktober v.a. 17 uur en de tweede ronde staat gepland op dinsdag 6 oktober na 17 uur.

Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. Deze vindt plaats op maandag 12 oktober bij assessmentbureau Deen in Rotterdam. We streven ernaar de sollicitatieprocedure vóór 1 november 2020 af te ronden.


Nadere informatie over de school kun je vinden op https://www.hetbosschehart.nl/ en https://www.borgesiusstichting.nl/