• Werkveld: (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

  • Aantal FTE: 0,8 - 1,0

  • Sluitingsdatum: 20 juni 2021

Wat ga je doen?

Ben jij de Adjunct-directeur die vol enthousiasme en energie samen met het team wil verder bouwen aan de toekomst van onze leerlingen? Dan zoeken we jou!

Je hebt een leidinggevende rol binnen de school, waarbij je samen met een collega adjunct verantwoordelijk bent voor de operationele processen op beide locaties. Daarnaast geef je dagelijks leiding aan het gehele schoolteam (75 fte). We werken volgens de principes van stichting LeerKRACHT en verwachten dat je hierin een voorbeeldrol neemt. Onze slogan: Elke dag samen een beetje beter! Lukt het jou om vanuit vertrouwen en loslaten het team hierin te stimuleren? Ook coördinerende en beleidsontwikkelende werkzaamheden behoren tot je taak; dit doe je samen met het managementteam.

Klik hier voor het volledige profiel van de opdrachtgever.

De rol van Adjunct-directeur is nieuw binnen De Kameleon; in de nieuwe structuur worden 2 Adjunct-directeuren gezocht die de werkzaamheden verdelen op basis van aanwezige kennis en ervaring.

Waar ga je werken?

KPO Roosendaal is een toonaangevende onderwijsinstelling en verzorgt het onderwijs voor ruim 4.000 leerlingen op 21 scholen in Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage, Heerle en Nispen. Haar medewerkers zetten zich dagelijks in voor de kinderen die aan hen worden toevertrouwd. Zij kiest daarbij voor een eigentijdse en inspirerende invulling van het katholieke gedachtegoed.

De Kameleon is de enige school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (V)SO van KPO en kent twee locaties: Roosendaal en Bergen op Zoom. Zij biedt onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het betreft leerlingen uit een regio van verschillende gemeenten in West- Brabant en het eiland Tholen.

De leerlingen verschillen onderling sterk. Een deel van hen heeft naast de verstandelijke beperking bijkomende problematiek, zoals autisme spectrum problemen, ADHD, hechtingsproblematiek e.d. Waar mogelijk worden de kinderen naar leerling-kenmerken gegroepeerd. Binnen de groep wordt het onderwijs zo goed mogelijk afgestemd op de individuele onderwijsbehoeften van elke leerling. De school creëert een veilig pedagogisch klimaat door het bieden van duidelijkheid en voorspelbaarheid in persoon, tijd en ruimte. De Kameleon kent een eigentijds zorgsysteem met inzet van orthopedagogen, een schoolmaatschappelijk werker, intern begeleiders en logopedisten.

Na de basisontwikkeling stromen leerlingen door naar de VSO-afdeling welke gericht is op arbeid, wonen en vrije tijdsbesteding. De leerlingen worden op maat voorbereid op (begeleide) arbeid of (arbeidsmatige) dagbesteding. Voor bijna alle leerlingen is De Kameleon eindonderwijs. Behalve de hoofdvestiging in het mooie gebouw in de Westrand heeft de school ook een locatie in de Brede Voorziening De Markiezaten in Bergen op Zoom.

Wat breng jij mee?

Een groot hart voor de leerlingen! Daarnaast:

  • heb jij minimaal een afgeronde hbo-opleiding op onderwijskundig gebied aangevuld met een managementopleiding (of je bent bereid om deze te volgen);
  • beschik jij over ervaring in een (midden)managementfunctie binnen het onderwijs (SO/VSO is een pré);
  • heb jij ervaring met kwaliteitszorg en personele verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan de gesprekken van de HR-cyclus, talentontwikkeling en bijv. ziekteverzuim beheren. Je bent dan ook sterk in organiseren, samenwerken, bewaken en aanspreken;
  • beschik je over kennis en ervaring om de bedrijfsvoering (financiën / huisvesting etc.) op rolletjes te laten lopen;
  • sta jij bekend als een echte teamspeler en je hebt zicht op het grotere geheel;
  • kun je beleidsmatig denken en handelen en dit vertalen naar de praktijk. Je wordt gezien als een doortastende en flexibele leider die zich lerend en ook kwetsbaar weet op te stellen;
  • heb je kennis en ruime ervaring met sociaal-emotionele vraagstukken van leerlingen in het speciaal onderwijs en ruime kennis van de mogelijke aanpak hiervan.

Wat biedt KPO jou?

Een prachtige warme werkplek en unieke kinderen!

De functie van Adjunct-directeur is nieuw en kun je samen met het directieteam verder vorm geven. Deze functie is ingeschaald in salarisschaal A11/A12 afhankelijk van opgedane kennis en ervaring. De aanstellingsomvang ligt tussen 0,8 en 1 FTE. Er wordt gestart met een contract voor bepaalde tijd en bij gebleken geschiktheid omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Voor meer informatie over de school: https://www.dekameleonkpo.nl/ en over de stichting: https://www.kporoosendaal.nl/

Hoe ziet de procedure eruit?

KPO heeft Spijtenburg gevraagd om hen te begeleiden bij deze vacatures. Er wordt zowel intern als extern gelijktijdig gestart met werven en selecteren. Wanneer blijkt dat zowel een interne als externe kandidaat geschikt is voor deze functie, krijgt een interne kandidaat voorrang op een externe kandidaat.

Ben jij enthousiast geworden over het profiel en kun je toegevoegde waarde bieden? Dan ontvangen wij graag voor 20 juni 2021 jouw cv en motivatiebrief. Na ontvangst hiervan komt Spijtenburg zo spoedig mogelijk in contact met je over de voortgang en of een selectiegesprek bij ons op kantoor. Deze staan gepland op vrijdag 18 juni en maandagmiddag 21 juni.

De selectiecommissie gaat met kandidaten van de shortlist in gesprek. De gespreksrondes vinden plaats in de laatste week van juni en de eerste week van juli. De ingangsdatum is per het nieuwe schooljaar of zo snel als mogelijk. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Heb je verdere vragen? Je kunt dan contact opnemen met Sybille van Bladel (06-11024647, s.vanbladel@spijtenburg.nl). Ze helpt je graag verder.

Vacature Adjunct-Directeur KPO school De Kameleon – YouTube