‘Zwakke school vaak niet zwak’

Schooldirecteur bekritiseert werkwijze inspectieBasisscholen die door de Onderwijsinspectie worden aangemerkt als ‘zwak’ zijn dat volgens Herman Godlieb, schoolleider in het Groningse Nieuwe Pekela, vaak helemaal niet. In de Volkskrant zei hij onlangs dat de meetmethoden van de Inspectie ertoe leiden dat scholen met veel achterstandskinderen vaak als zwak worden bestempeld, terwijl ze goed presteren.Godlieb heeft zelf – met behulp van Cito-uitslagen, opleidingsgegevens van beide ouders van leerlingen en intelligentietests – verkennend onderzoek gedaan naar de beoordelingssystematiek van de Onderwijsinspectie en bekeken in hoeverre uitspraken van de Inspectie over leeropbrengsten kloppen met de werkelijkheid, en welke gevolgen dat heeft voor de onderwijspraktijk. Godlieb concludeert dat de Inspectie niet optimaal vaststelt wat een school presteert. Om te zien wat kinderen op school hebben geleerd (de leeropbrengst), kijkt de Inspectie onder andere naar de uitslagen van de Citoeindtoets. Kinderen van hoogopgeleide ouders halen vaak een hoge Cito-score. Daarom corrigeert de Inspectie de schoolprestaties voor het opleidingspeil van de ouders. Volgens Godlieb is die correctie volstrekt onvoldoende. Daardoor worden scholen met veel achterstandskinderen vaak gebrandmerkt als ‘zeer zwak’, ook als ze goed zijn, vindt hij. Anderzijds zouden scholen met veel kinderen van hoogopgeleide ouders nauwelijks dat risico lopen, ook niet als ze slecht zijn. Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie wijst er in hetzelfde Volkskrantartikel op dat het predicaat ‘zeer zwak’ nooit alleen op basis van de leeropbrengsten wordt gegeven. “Er wordt altijd ook gekeken naar het onderwijsproces.” De methode waarmee de Inspectie corrigeert voor het ouderlijke opleidingsniveau is dezelfde als die waarmee scholen extra geld kunnen krijgen als ze veel achterstandsleerlingen hebben. De Inspectie zegt daarover: “We kijken voortdurend of dit instrument wel goed werkt.” Wel is de Inspectie geschrokken van het onderzoek, verteld Godlieb. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de schooldirecteur en de werkgroep Opbrengsten van de Inspectie. Godlieb: “Ze nemen mijn onderzoek serieus en zeggen ermee aan de slag te zullen gaan.”Het volledige onderzoek van schoolleider Herman Godlieb (inclusief onderzoeksaanpak) is te vinden opwww.deweginggewogen.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.