Zorgplicht geldt zodra leerling is aangemeld

Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld, of staan ingeschreven, een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs wordt nu een aanmeldprocedure geïntroduceerd. Nieuw hierin is dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij aanmelding door ouders de zorgplicht ingaat. De school die het aanmeldformulier ontvangt, moet dan een zo passend mogelijk aanbod doen: een plek op de/een school waar de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. In het schoolondersteuningsprofiel hebben scholen beschreven welke mogelijkheden er zijn voor de ondersteuning aan leerlingen.  

Meer informatie over het wanneer en wat van de zorgplicht is te lezen in onderstaand artikel.

 

 

 

Downloads

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.