‘Zorgleerlingen hebben negatieve invloed op klasgenoten’

Basisscholieren lijden onder klasgenoten met een ‘probleemetiket’, is de mening van veel leerkrachten. Dit blijkt uit een enquête van Rondom 10 en CNV Onderwijs onder 2.317 werknemers in het basisonderwijs, met name leerkrachten. De helft van de medewerkers in het basisonderwijs vindt dat er zo veel kinderen in het basisonderwijs met een leerprobleem of gedragsstoornis zijn, dat de andere kinderen in de klas daaronder lijden.De overgrote meerderheid van het personeel in het basisonderwijs (62 procent) vindt het op zich een goede ontwikkeling dat kinderen een etiket krijgen vanwege een probleem of stoornis. Ook denkt het gros (72 procent) dat de extra zorg en aandacht voor deze kinderen een positieve invloed heeft op hun leven. Vier op de vijf leerkrachten vindt dat ‘labelkinderen’ tot extra werkdruk leiden. Ruim een derde van de leerkrachten heeft zo veel probleemkinderen in de klas dat hun werk er onder lijdt. De opleiding bereidt onderwijspersoneel volgens bijna twee derde van de ondervraagden onvoldoende voor op de omgang met probleemleerlingen. Het groeiend aantal kinderen dat medicijnen krijgt wegens leer- of gedragsproblemen, verontrust een deel van het onderwijspersoneel. Een kwart meent dat gelabelde kinderen te snel medicatie krijgen. Bijna twee derde van de leerkrachten heeft één of meer kinderen in de klas die medicijnen krijgen wegens probleemgedrag. Het groeiende aantal ‘etikettenkids’ komt volgens de ondervraagden vooral doordat kinderen steeds meer prikkels krijgen. Een andere verklaring is dat leerkrachten problemen en stoornissen eerder signaleren. Ook de groeiende druk op kinderen om te presteren speelt een rol, net als ouders die te weinig tijd en aandacht besteden aan hun kinderen, meldt Rondom 10.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.