Zorgleerling geen nadeel voor klasgenoten

De aanwezigheid van zorgleerlingen in reguliere klassen is niet nadelig voor de schoolprestaties van hun klasgenoten. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Nienke Ruijs, die onlangs promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Ruijs keek in het bijzonder naar zorgleerlingen met een ‘rugzakje’. 
 
De extra aandacht die nodig is voor zorgleerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met aanzienlijke leer- of gedragsproblemen, zou ten koste kunnen gaan van de andere niet-zorgleerlingen in de klas. Vaak wordt ook gedacht dat kinderen met gedragsproblemen hun klasgenoten afleiden. De resultaten uit het onderzoek van Ruijs wijzen erop dat zorgleerlingen onder het rugzakbeleid “geen negatieve en ook geen positieve invloed hadden op de schoolprestaties van hun klasgenoten, ongeacht het type problematiek van de zorgleerling.” Ruijs vond dit zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Het Rugzak-beleid is inmiddels afgeschaft en vervangen door het nieuwe stelsel Passend onderwijs. Ruijs: “Je kan op basis van dit onderzoek niet concluderen dat het goed is om meer zorgleerlingen in reguliere klassen te onderwijzen. We weten niet wat er dan gebeurt. Wel kan ik zeggen dat het onwaarschijnlijk is dat zorgleerlingen een negatief effect hebben op de schoolprestaties van hun klasgenoten op scholen die op de oude voet doorgaan.”
Ruijs analyseerde met verschillende technieken uit de onderwijseconomie de geanonimiseerde gegevens van 462.227 basisschoolleerlingen en 518.985 middelbare scholieren. Bij basisschoolleerlingen keek zij naar deelname en prestaties op de cito-eindtoets; bij middelbare scholieren naar de prestaties op het centraal eindexamen. 

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.