Derde monitoronderzoek Inspectie van het Onderwijs

In de periode tussen de zomervakantie en de herfstvakantie was er bij scholen en instellingen grote zorg over de voortdurende belasting van leraren. Als gevolg daarvan kwamen de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs op basis van eigen onderzoek (derde meting) onder 847 scholen, instellingen en samenwerkingsverbanden.

Er was daardoor ook aanhoudende zorg over oplopende en mogelijk blijvende leerachterstanden en het risico op groeiende kansenongelijkheid voor leerlingen. De situatie was volgens schoolleiders en bestuurders precairder dan vlak voor de zomervakantie, tijdens de tweede meting.

De inspectie sprak in de eerste helft van oktober telefonisch of per videoverbinding met schoolleiders, bestuurders, afdelingsleiders en onderwijsondersteunende medewerkers uit het hele onderwijsveld. Tijdens de onderzoeksperiode liep de werkdruk opnieuw fors op en leidden personele problemen ertoe dat op veel scholen groepen leerlingen opnieuw geconfronteerd werden met (gedeeltelijk) afstandsonderwijs of lesuitval. Er leefden daarom zorgen over oplopende en mogelijk blijvende leerachterstanden en het risico op groeiende kansenongelijkheid. Vrijwel alle scholen die de inspectie voor het onderzoek benaderde, kampten met leraren die thuis waren om redenen gerelateerd aan COVID-19, zoals het wachten op een test(uitslag), feitelijke besmetting met het coronavirus of het uitzitten van een quarantaineperiode.

Zorgen over continuïteit onderwijs

Ondanks grote inspanningen om het fysieke onderwijs door te laten gaan, liepen veel scholen en instellingen tegen hun grenzen aan. In het po en vo voelde ongeveer een kwart van de scholen zich genoodzaakt om groepen leerlingen naar huis te sturen. In het (voortgezet) speciaal onderwijs betrof dit zo’n 40 procent van de scholen en in het mbo zelfs ruim 80 procent van de instellingen. In sommige gevallen gingen de scholen tijdelijk volledig dicht.

Uit deze derde consultatie blijkt ook dat de aanhoudende belasting voor leraren, schoolleiders, docenten en teamleiders als zorgwekkend groot werd ervaren. Het nijpende tekort aan leraren was een primair punt van zorg voor schoolleiders en bestuurders. Ook het handhaven van de 1,5 meter-regel in het vo, vso, mbo en ho en het intensievere en soms moeizame contact met ouders in het po vormden een extra belasting voor het onderwijspersoneel.

In de Staat van het Onderwijs 2021 rapporteert de Inspectie van het Onderwijs uitgebreid over de drie metingen van de COVID-19-monitor in de afgelopen periode. Ook beschrijft de inspectie dan de resultaten van onderzoek naar de gevolgen van COVID-19 voor onderwijsresultaten en naar afstandsonderwijs.

Links

Gerelateerd nieuws