De vakorganisaties in het primair onderwijs riepen minister Plasterk op 25 september 2009 per brief op om snel te starten met het overleg over de centrale CAO PO, inclusief de salariëring in het primair onderwijs. Inmiddels heeft de minister van OCW op deze oproep gereageerd. Tot grote verbazing van de AVS weet de minister nog niet wanneer dit overleg kan plaatsvinden.De vakorganisaties kregen de mededeling dat, gezien de zorgelijke overheidsfinanciën, de onderhandelaar namens de minister nog geen zicht heeft op het moment waarop hij zoals dat heet ‘open een reëel overleg kan voeren’. Oftewel, de minister heeft geen mandaat gegeven om afspraken te kunnen maken met de vakorganisaties. De partijen zullen zich beraden op deze situatie en hebben eind deze maand weer contact. Dan wordt bezien wanneer er wél overleg kan worden gevoerd.De CAO PO is immers per 1 augustus 2009 afgelopen. In het overleg hierover is het gebruikelijk dat door de minister wordt aangegeven binnen welke kaders het overleg wordt gevoerd (budgettaire ruimte, et cetera). Maar het reguliere overleg bevindt zich in zwaar weer, gezien de huidige financiële crisis, een Voorjaarsnota waarin voor de komende periode sprake is van de nullijn voor de werknemers in de overheidssector (waaronder het po), et cetera. Voor het po gaat het echter nog om de periode 1 augustus 2009 tot 1januari 2010. Een periode waarover de gebruikelijke afspraken gelden om de beschikbare loonruimte te berekenen (het zogenaamde referentiemodel).Eind oktober wordt dus zoals gezegd een cruciaal moment. De AVS houdt u op de hoogte viawww.avs.nl/belangenbehartiging/caoonderhandelingen.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws