Zorgarrangeurs ondersteunen scholen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen zorg en onderwijs voor kinderen met een (grote) ondersteuningsbehoefte beter regelen. Onder andere door de financiering anders te organiseren. Vanaf schooljaar 2020/2021 gaan daarom zorgarrangeurs maximaal 50 scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) ondersteunen. Scholen kunnen een aanvraag indienen via de website van de Onderwijs(zorg)consulenten.

Zorgarrangeurs zijn deskundigen die alles weten van zorg op de school. Zij gaan scholen helpen om inzet te regelen uit de zorgwetten. Hierdoor krijgen leerlingen de juiste zorg en begeleiding tijdens de lessen. Of hulp bij het naar school gaan. De school krijgt door de samenwerking met de zorgarrangeur beter zicht op de mogelijkheden. Het kost de school ook minder tijd. De scholen kunnen zich dan richten op hun kerntaak: het geven van onderwijs.

Monitoring zorg in onderwijstijd

Om tot een structurele oplossing voor financiering van zorg in onderwijstijd te komen, is informatie nodig. Daarom stellen scholen die gebruik maken van een zorgarrangeur anonieme informatie beschikbaar voor monitoring. Ook zal de informatie vanuit de pilots gemonitord worden, omdat deze leidt tot meer inzicht voor een structurele oplossing. De bureaus DSP en Oberon voeren de monitoring uit.

Aanmelden voor zorgarrangeur 

Scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) kunnen twee jaar gebruik maken van een zorgarrangeur. Scholen kunnen een aanvraag indienen via de website van de Onderwijs(zorg)consulenten. Op de website staat ook meer informatie over de voorwaarden.

Regionale pilots

Om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren wordt er naast de zorgarrangeurs in schooljaar 2020/2021 gestart met twee regionale pilots. De regio’s Twente en Hart van Brabant gaan, onder de huidige regelgeving, al zoveel mogelijk met een collectieve financiering werken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de inkoop van zorg in onderwijstijd vanuit collectieve financiering. Gemeenten hebben al direct contact met scholen over bijvoorbeeld leerplicht, huisvesting of jeugdhulp op school. En zij zijn bekend met de inkoop van zorg.

Links