Het thema van Kader Primair 6 (februari 2006) is ‘Zorgstructuren in en om de school’. Daarin willen we aandacht besteden aan zorgadviesteams. Graag willen we een dagje meelopen met een zorgadviesteam en van het bovenschools management horen hoe zo’n team functioneert, wat de ervaringen ermee zijn, etcetera. Heeft u als bovenschools manager te maken met een zorgadviesteam en wilt u daar graag uw mening over laten horen, stuur dan een mailtje naarcommunicatie@avs.nl

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws