Zonnehuizen overgenomen

De zorginstelling Zonnehuizen in Zeist is overgenomen door LSG-Rentray en zorgondernemer Loek Winter. Eind december 2011 is door de rechter het faillissement over Zonnehuizen uitgesproken. De Zonnehuizenschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs viel ook onder het failliete bestuur.

Ook de school zal door LSG-Rentray worden overgenomen. Via allerlei kanalen wordt overleg gevoerd om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk werkgelegenheid voor het personeel te behouden. De AVS is in het overleg één van de betrokken partijen.

In Kader Primair 5 (2011-2012) meer over – de communicatie rondom – het faillissement van een school.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.