Personeelsdag in de praktijkStichting Katholiek Onderwijs SKO Drenthe schakelde de AVS in om samen voor de tweede keer een personeelsdag voor alle twaalf aangesloten scholen te verzorgen.Ben Platzer, bestuursmanager van SKO Drenthe, spreekt aan het begin van de dag de personeelsleden toe. “Volgens mij hebben jullie goed gekozen. Werken in het onderwijs is nog steeds fantastisch. Met deze onderwijsdag willen we een signaal afgeven dat we de ambitie hebben een werkgever te zijn die goede personeelszorg hoog in het vaandel heeft staan.” Platzer benadrukt dat SKO Drenthe een goede werkomgeving wil creëren, waarin leerkrachten hun talenten kunnen ontplooien. Daar hoort ook het maken van opleidingsafspraken bij met de leidinggevende. Volgens Platzer iets dat nog maar weinig gebeurt. Na de door hem geschetste actuele ontwikkelingen in het onderwijs politiek, arbeidsvoorwaarden, vergrijzing, vacaturedruk, maatschappelijke status en de gesprekkencyclus binnen Integraal Personeelsbeleid IPB zoals SKO Drenthe die toepast, is het tijd voor iets lichters. In het toneelstuk Een goed gesprek worden herkenbare en discussie opwekkende situaties uit de dagelijkse schoolpraktijk geschetst. Een van de scènes gaat over een leidinggevende die een beoordelingsgesprek houdt met een van zijn leerkrachten. Van tevoren vertelt hij het publiek welke doelstellingen hij voor het gesprek heeft en waar de leerkracht aan moet werken. Als de leerkracht emotioneel binnenkomt en haar privéproblemen bespreekt, krijgt het gesprek gaandeweg een andere wending. De directeur heeft medelijden en zegt dat de leerkracht het hartstikke goed doet in de klas. De afl oop laat zich raden: de leerkracht is weer blij en de directeur heeft zich niet aan zijn doelstellingen gehouden.Tai chiOpgewarmd door het stuk is het na een korte pauze tijd voor de workshops. Bijvoorbeeld Tai chi: hoe ontspannen ben ik in mijn werk?. Peter Pijper beoefent tai chi al 25 jaar en gebruikt de techniek vaker voor schoolleiders die te maken hebben met geweld, stress of relationele problemen. Hij maakt de deelnemers bewust van hun lichaamstaal, en ook van die van de ander. Mensen communiceren immers voor tachtig procent non-verbaal en maar voor twintig procent verbaal. Hij demonstreert dit door op verschillende manieren de ruimte te betreden. De grimassen die hij trekt spreken boekdelen. Dit zogenaamde hallo-effect trekt hij door naar de klas. Een leerkracht die zeer aarzelend non-verbaal de klas betreedt, heeft grote kans op wanorde. Uit de oefeningen, alleen en veel met elkaar, wordt duidelijk dat een fl exibel, ontspannen lichaam leidt tot een fl exibele geest en goed functioneren. Het Talentenspel een loopbaanspel is een van de andere workshops, verzorgt door de AVS. Adviseur Aagje Voordouw gaat samen met de deelnemers op zoek naar hun verborgen talenten. Deelnemers bepalen bij de zestig vaardigheidskaarten welke vaardigheden ze heel leuk, neutraal of niet leuk vinden. Deze stapeltjes leggen ze in een verticale lijn. Pas daarna verleggen ze de kaartjes horizontaal om per vaardigheid te bepalen of ze daar kundig, enigszins kundig of niet kundig in zijn. De zo ontstane matrix geeft een goed inzicht in verborgen talenten, ontwikkelingsperspectief en burnout-zone. Naast de genoemde workshops passeerden ook timemanagement, passend onderwijs, leeftijdsbewust personeelsbeleid en competenties de revue.Kritisch Heleen Herbers, een van de aanwezige directeuren binnen SKO Drenthe die samen met de AVS de workshops uitkoos, gaat in op het organiseren van de personeelsdag. “Leerkrachten zijn kritisch over de onderwerpen en verwachten diepgang. We merkten dat we soms erg lang met het proces bezig waren en minder met het product. Samen met de AVS hebben we nu een goed product neergezet en zijn we begonnen ons stichtingsbrede personeelsbeleid praktisch op de kaart te zetten.” Bestuursmanager Ben Platzer voegt daaraan toe: “Wat is een beroep als je er geen plezier in hebt? Het is geen beroep met aandelen, leaseautos en dergelijke, deze mensen hebben een andere uitdaging. Het is belangrijk dat je gemotiveerd bent en dat je zelf de regisseur bent van je persoonlijke ontwikkeling. Als werkgever wil je investeren in je mensen. Dat komt ook de kwaliteit van de organisatie ten goede.”Waaruit blijkt goede personeelszorg volgens het onderwijspersoneel zelf? De antwoorden variëren van betrokkenheid van de directie, het volgen van cursussen, het creëren van een goede sfeer en vertrouwen tot facilitering. De vraag wat ze zelf doen om dit te bereiken overvalt de aanwezigen, totdat het besef doordringt dat ze hier zelf ook een rol in spelen door het aangeven van eigen wensen en ambities. “Zon dag is een cadeautje, een teken dat er goed voor het personeel gezorgd is”, aldus Hilde Bouwland, leerkracht van de Kardinaal Alfrinkschool. “Het bijpraten met collegas is belangrijk en het is iets anders dan je dagelijkse routine. Het is een diepte-investering in je personeel, die je niet altijd direct ziet, maar op de lange termijn wel merkt.” Hinry Scheve, leerkracht van de Sint Fransschool voegt hieraan toe: “Ik heb zeker veel aan deze dag gehad, ik ben me er weer bewuster van waar ik aan moet werken. Het is belangrijk dat er een goede sfeer ontstaat en dat de werkgever weet wat er leeft onder de leerkrachten.” Al met al een dag die zeker voor herhaling vatbaar is.BronKader Primair 8 – april 2007

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Gerelateerd nieuws