Zomervakantie voor veel leerlingen te lang

“Door de lange zomervakantie raken achterstandsleerlingen steeds verder achterop. Om dit tegen te gaan zou de vakantieperiode het beste ingekort kunnen worden”, aldus Kete Kervezee, voorzitter van de PO-Raad, in dagblad Trouw begin juli.Volgens Kervezee zijn veel allochtone kinderen de dupe van de lange zomervakanties, omdat zij hun vakantie vaak in het land van herkomst doorbrengen en zes weken lang geen Nederlands spreken, geen Nederlandse televisie kijken, geen Nederlandse boeken lezen, et cetera. Volgens haar duurt het langer dan zes weken om na terugkomst weer goed te maken wat er in de vakantieperiode aan kennis verloren is gegaan. “Maar”, zo zegt ze in Trouw, “het gaat niet alleen om allochtone kinderen. Voor achterstandsleerlingen geld hetzelfde.” Dit blijkt ook uit Amerikaans onderzoek: kinderen uit welgestelde milieus leren in de vakantie onder ander doordat ze musea bezoeken en voorgelezen worden, terwijl kinderen uit achterstandsmilieus juist wekenlang niets leren.AVS-voorzitter Ton Duif: “Het is de vraag of het Amerikaanse onderzoek ook voor de Nederlandse situatie geldt. Om te beginnen duren vakanties daar langer dan bij ons. Het zou dus goed zijn om ook hier te onderzoeken hoe groot de invloed van de lengte van de vakantie is, voordat we vakanties gaan inkorten. Het is tenslotte ook goed, ook voor kinderen, om even echt afstand te kunnen nemen van de dagelijkse gang van zaken.” Duif ziet wel iets in de suggestie van Kervezee om meer zomeractiviteiten op te zetten. “Door samen met andere kinderen actief te zijn houden kinderen hun (taal)kennis ook goed bij.” Er zijn recentelijk een aantal initiatieven van de grond gekomen, bijvoorbeeld De Sterrenschool, om een schoolsysteem te ontwikkelen waarbij het schoolgebouw 52 weken per jaar open is. Hier kunnen kinderen het hele jaar terecht voor les- en buitenschoolse activiteiten.

Let op: Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.